• Polski

„Dostawa reometru dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 512005-N-2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 r., godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Regulamin konkursu ofert na najem lokalu na działalność gastronomiczną i handlową (kawiarnię) na rzecz użytkowników pracujących lub korzystających z budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh UW) Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie”.
Termin składania ofert: 30.10.2019 r., godz. 12:00

Reg.-konkursu-ofert-na-kawkę-II-1.docx
Zarządzenie-Kom.-Konkursowa-1.pdf
Zał.-Nr-10-dec.-Sanepid-u-dot.-wymagań-1.pdf
umowa-długot.-wzór-Kawka-II-1.doc
Wzór-ośw.-oferenta-Zał.-Nr-7-1.docx
Zał.-Nr-6-szkic-Lokalu-1.pdf
Wykaz-wyp.-i-urządz.-Zał.-Nr-4-1.docx
Założ.-dla-najemcy-Zał.-Nr-3-1.docx
Wzór-ośw.-czł.-Kom.-Zał-nr-2.docx

„Usługi polegające na naprawie zestawów LC/Q-TOF, GC-Q-TOF oraz LCQQQ, dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/79/2019/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 553270-N-2019
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. godz. 11:45

SIWZ
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w celu dostosowania do wymogów projektu <<Wyspa>>”
Numer postępowania: CNBCh/08/2019/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 525304-N-2019
Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godz. 11:45

Ogłoszenie.pdf
PRZEDMIAR.pdf
SIWZ.pdf
Projekt.zip
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór Wykaz-wyp.-i-urządz.-Zał.-Nr-4-1.docx

 

„Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych oraz usługi instalacji, konfiguracji i ulepszenia systemów informatycznych dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/64/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 041-092374
Termin składania ofert: 09.04.2019 r. godz. 11:45
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszenie.pdf
ID Postępowania 64.pdf
SIWZ.pdf
Jedz.zip
Klucz publiczny.zip
Załącznik nr 1.pdf
Zalącznik nr 2.pdf
Informacja dotycząca otwarcia ofert
Wybór

„Usługi instalacji, konfiguracji i ulepszenia systemów informatycznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/62/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 662900-N-2018
Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie-2.pdf
SIWZ-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/54/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 243-554715
Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godz. 11:45
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID-Postępowania.pdf
Klucz-publiczny-1.zip
Ogłoszenie-1.pdf
SIWZ
Załącznik-Nr-1-1.pdf
Załącznik-Nr-2-1.pdf
JEDZ.zip
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Dostawa wyposażenia wraz z adaptacją strefy wejściowej na parterze w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/57/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 652374-N-2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Opracowanie
Unieważnienie

„Dostawa wyposażenia wraz z adaptacją strefy wejściowej na parterze w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Numer postępowania: CNBCh/39/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 33690-N-2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
Opracowanie
SIWZ
Unieważnienie

„Dostawa mebli biurowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/53/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 633209-N-2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia
Ogłoszenie
Wybór

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/36/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 164-374078
Termin składania ofert: 10.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
JEDZ
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór.pdf

 

„Dostawa detektora emisji atomowej (AED) wraz z oprzyrządowaniem oraz spektrometru mas dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/40/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 603165-N-2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

 

„Wymiana sufitów podwieszanych w budynku Centrum Nauk Bilogiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101”.
Numer postępowania: CNBCh/33/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 590348-N-2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
poziom-I-etap-I
poziom-II-etap-I
poziom-III-etap-I
poziom-IV-etap-I
Informacja z otwarcia ofert
Wybór ofert