Dostawa zestawu HPLC dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 13 grudnia 2022 r., godz. 11.55

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania miniPortal
JEDZ

Dostawa akcesoriów do spektrometru FTIR dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 28 października 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 59.170,38 PLN brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania

Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu oprogramowania do rozpoznawania obrazu – odcisków stempli monetarnych i ich połączeń dla Wydziału Archeologii
Termin składania ofert: 6 października 2022 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania

Przearanżowanie powierzchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia Nr 1.109 w budynku CNBCh UW – inwestycja adaptacyjna
Termin składania ofert: 4 października 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja
Identyfikator postępowania MiniPortal