Dostawa termocyklera dla Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 8 marca 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

Samochód dostawczy wyposażony do obsługi zestawu do skanowania laserowego terenu i płytkich zbiorników wodnych z powietrza
Termin składania ofert: 9 stycznia 2023 r., godz. 11.55
Uwaga! Nowy termin składania ofert: 16 stycznia 2023 r., godz. 11.55
Uwaga! Zmiana Wzoru umowy (par. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3)
Uwaga! Ponowna zmiana terminu składania ofert: 23 stycznia 2023 r., godz. 11.55
Uwaga! Zmiana Formularza oferty i Opisu przedmiotu zamówienia (informacja w pliku Pytania i odpowiedzi)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach (1)
Formularz oferty po zmianach
Opis przedmiotu zamówienia po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach
Wzór umowy po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania miniPortal

Analizy radiowęglowe dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 30 grudnia 2022 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania miniPortal

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) dla Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 28 grudnia 2022 r., godz. 11.55

Wybór oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania miniPortal