Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program IDUB CNBCh UW

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego koordynuje działania związane z funkcjonowaniem i rozwojem laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zadania są realizowane w ramach Działania I.4.1 „Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota”.

Celem tych działań jest trwale zwiększenie potencjału naukowego i komercyjnego laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania  zaplanowane na lata 2022-2025 obejmować będą otwarte konkursy, wspomagające następujące aktywności:

Zadanie 1. Utrzymanie istniejących laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego;

Zadanie 2. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez istniejące laboratoria akredytowane Uniwersytetu Warszawskiego;

Zadanie 3. Utworzenie nowych laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim;

Zadanie 4. Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością w akredytowanych laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego.

Całkowita budżet działań konkursowych: 700 000,00 zł (lata 2022 – 2025)

 


 

Nadzór merytoryczny nad działaniami sprawuje Rada ds. akredytacji na Uniwersytecie Warszawskim, w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele jednostek Kampusu Ochota:

  • prof. dr hab. Ewa Bulska – przewodnicząca Rady;

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

  • prof. dr hab. Adam Babiński;
  • prof. dr hab. Wojciech Dominik;
  • dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz.;
  • prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska

 


 

Aktualnie realizowane zadania:

Zadanie 1. Utrzymanie istniejących laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego

Beneficjenci dofinansowania:

Analityczne Centrum Eksperckie (LB1)
     kierownik laboratorium: prof. dr hab. Ewa Bulska

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LB2)
     kierownik laboratorium: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. ucz.

Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych (LB3)
    kierownik laboratorium: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM (LB4)
  kierownik laboratorium: dr Emilia Wójcik

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (LB5)
   kierownik laboratorium: prof. dr hab. Mikołaj Donten

Laboratorium Bioanalityczne (LB6)
 kierownik laboratorium: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

Laboratorium GREENMET LAB (LB7)
 kierownik laboratorium: dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz.

 

Zadanie 3. Utworzenie nowych laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim;

Beneficjenci dofinansowania:

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Skał (LB8)
kierownik laboratorium: dr Dominik Łukasiak
Wydział Geologii

Laboratorium Badań Spektroskopowych (LB9)
kierownik laboratorium: dr Krzysztof Krawiec
Wydział Fizyki

Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością dla laboratoriów badawczych na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu.

Rezultatem wyłonionego projektu będzie wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

 

Zadanie 4. Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością w akredytowanych laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego.

Beneficjenci dofinansowania:

Genomics Core Facility (LB10)
kierownik laboratorium: dr Jeff Palatini
Centrum Nowych Technologii

Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością dla laboratorium medycznego na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu.

Rezultatem wyłonionego projektu będzie wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 15189:2013-05 “Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji”.