Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program IDUB CNBCh UW

Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Koordynator akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota, na mocy imiennego pełnomocnictwa JM Rektora UW, odpowiada za koordynowanie działań związanych z realizacją procesów akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota UW.

Pełnomocnik ds. jakości Kampusu Ochota UW na mocy imiennego pełnomocnictwa JM Rektora UW odpowiada za wykonywanie działań związanych z realizacją procesów akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota UW.

W ramach prowadzonych działań związanych z realizacją procesów akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiada za realizację projektu „Wsparcie procesu tworzenia laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim” w ramach działania I.4.1 Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Działania zaplanowano na lata: 2022-2025

Cel: Kompleksowe działania konkursowe trwale zwiększające potencjał badawczy laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Nadzór merytoryczny nad działaniami konkursowymi sprawuje Rada ds. akredytacji Kampusu Ochota na Uniwersytecie Warszawskim, w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele jednostek Kampusu Ochota UW powołani przez Kierownika Programu IDUB, prof. dr hab. Zygmunta Lalaka:

  • prof. dr hab. Ewa Bulska – przewodnicząca Rady;

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

  • prof. dr hab. Adam Babiński;
  • prof. dr hab. Wojciech Dominik;
  • dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz.;
  • prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska.

 

 


Aktualnie realizowane zadania:

Zadanie 1. Utrzymanie istniejących laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego:

Beneficjenci dofinansowania:

Analityczne Centrum Eksperckie (LB1)
     kierownik laboratorium: prof. dr hab. Ewa Bulska

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LB2)
     kierownik laboratorium: prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych (LB3)
    kierownik laboratorium: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM (LB4)
  kierownik laboratorium: dr Emilia Wójcik

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (LB5)
   kierownik laboratorium: prof. dr hab. Mikołaj Donten

Laboratorium Bioanalityczne (LB6)
 kierownik laboratorium: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

Laboratorium GREENMET LAB (LB7)
 kierownik laboratorium: dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz.

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Skał (LB8)
kierownik laboratorium: dr Dominik Łukasiak

 

Zadanie 2. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez istniejące laboratoria akredytowane Uniwersytetu Warszawskiego:

Beneficjenci dofinansowania:

Analityczne Centrum Eksperckie (LB1)
     kierownik laboratorium: prof. dr hab. Ewa Bulska

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych (LB3)
    kierownik laboratorium: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM (LB4)
  kierownik laboratorium: dr Emilia Wójcik

Laboratorium Bioanalityczne (LB6)
 kierownik laboratorium: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

 

Zadanie 3. Utworzenie nowych laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim:

Beneficjenci dofinansowania:

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Skał (LB8)
kierownik laboratorium: dr Dominik Łukasiak
Wydział Geologii UW

Laboratorium Badań Spektroskopowych (LB9)
kierownik laboratorium: dr Krzysztof Krawiec
Wydział Fizyki UW

Laboratorium Chemii Sądowej (LB10)
kierownik laboratorium: dr n. med. Adam Frankowski
Centrum Nauk Sądowych UW

Laboratorium Genetyki Sądowej (LB10)
kierownik laboratorium: dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
Centrum Nauk Sądowych UW

 

Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością dla laboratoriów badawczych na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu.

Rezultatem wyłonionego projektu będzie wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

 

Zadanie 4. Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością w akredytowanych laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego:

Beneficjenci dofinansowania:

Laboratorium Diagnostyki Medycznej i Genetyki Sądowej Uniwersytetu Warszawskiego (LBM1)
Wnioskodawca: Centrum Nowych Technologii, dr Jeff Palatini

Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością dla laboratorium medycznego na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu.

Rezultatem wyłonionego projektu będzie wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 15189:2022 “ Medical laboratories — Requirements for quality and competence”.