• Polski
  • English
Oops...
Slider with alias glowna not found.

Forbes Women jak co roku opublikował listę 100 inspirujących kobiet, które sprawiają, że Polska jest lepszym miejscem. Magazyn podejmuje tematy o gospodarce oraz biznesie dla wszystkich, którym zależy na różnorodności i równouprawnieniu płci, wspiera Polki w ich zawodowych dążeniach, aspiracjach i wyborach, oddając głos liderkom, prezeskom, menedżerkom, pracownicom, działaczkom samorządowym, ekonomistkom, sportsmenkom, polityczkom, artystkom czy […]

Prof. dr hab. inż. Karol Grela, kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej poszukuje pracownika na stanowisko Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Tytuł projektu: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”. Limit miejsc: 2 Termin wysyłania aplikacji: 31 grudnia 2021 r. Link do […]

Prof. Jacek Klinowski, wybitny chemik z Uniwersytetu w Cambridge, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania odbędzie się 8 grudnia w Pałacu Kazimierzowskim. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać online. Prof. Jacek Klinowski jest uznawany za jednego z pionierów zastosowania metody badania katalizatorów zeolitowych za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego z rotacją pod tzw. […]

26 listopada Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 2021-2024. Rada Naukowa Dziedzin jest organem Uniwersytetu Warszawskiego uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, w przypadku gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe dotyczące więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i […]

Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się trzecia edycja badania dotyczącego oceny wdrożenia na uczelni Zasad Europejskiej Karty Naukowca i Zasad postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ankietę można wypełnić od 1 do 24 grudnia.   W 2014 roku rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników. Od tamtej pory […]

3 grudnia Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu świętuje 8. urodziny, a dwa dni później obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji pracownicy UCW wraz z wolontariuszami przygotowali kilka wydarzeń. Odbędą się m.in. „Misja: Kartka Świąteczna” i „Zimowa Wałówka”, czyli zbiórka karmy dla psów i kotów. Od 2013 roku Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW zajmuje się promocją idei […]

Sprawozdanie Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW z 2019 roku, jest już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury:

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Kalendarium

  • No Events