• Polski
  • English
Oops...
Slider with alias glowna not found.

  „Theoretically derived thermodynamic properties can be improved by the refinement of low frequency modes against X-ray diffraction data” Autorzy:  Anna A. Hoser, Marcin Sztylko, Damian Trzybiński, Anders Ø. Madsen DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc02608a Uzyskiwanie wiarygodnych własności termodynamicznych, takich jak pojemność cieplna, entropia wibracyjna dla kryształów molekularnych jedynie na drodze obliczeń periodycznych jest bardzo kosztowne obliczeniowo, gdyż […]

Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został przesunięty o rok i odbył się w dniach 13-17 września 2021 roku. Podczas Zjazdu zostały wręczone Medale PTChem. Laureaci wygłosili też wykłady plenarne. Laureat Medalu imienia Jędrzeja Śniadeckiego za 2020 r. – Prof. dr hab. Sławomir Filipek Laureat Medalu imienia Jana Harabaszewskiego za 2020 r. […]

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą skorzystać z dwóch programów sportowych VanityStyle. Do wyboru są: FitProfit i FitSport.  W zależności od programu, oferowane są m.in.: optymalne rozwiązanie – FitSport (8 wejść w miesiącu) lub nielimitowany dostęp do obiektów sportowych – FitProfit; ponad 20 różnych dyscyplin sportowych, w tym taniec, fitness, pływanie, joga, sztuki walki, tenis, […]

Kierownik Projektu – dr hab. Sebastian Kmiecik – Kierownik Laboratorium Biologii Obliczeniowej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez program OPUS Narodowego Centrum Nauki na stanowiska adiunkt (2 pozycje) oraz doktorant (2 pozycje) Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września 2021 r. Więcej informacji oraz […]

Kierownik Projektu – prof. dr hab. Wiktor Koźmiński – Kierownik Laboratorium Nowe Metody Spektroskopii NMR w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, poszukuje studenta/studentki oraz doktoranta/doktorantki do realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów”. Bezpośredni opiekun: dr […]

JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, na wniosek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki, wyróżnił Pana prof. dr hab. Sławomira Filipka nagrodą Rektora za całokształt dorobku. Serdecznie gratulujemy! Źródło: www.chem.uw.edu.pl

Sprawozdanie Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW z 2019 roku, jest już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury:

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Kalendarium

22.09 2021

Zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz terminarz posiedzeń >>