• Polski
  • English

Więcej informacji WIĘCEJ INFORMACJI Więcej informacji Nowoczesna aparatura badawcza Więcej Szeroka oferta sal konferencyjnych i seminaryjnych do wynajęcia Więcej Usługi akredytowane Więcej Nauka dla środowiska i biznesu Więcej

25-26.06. br. odbył się audit Polskiego Centrum Akredytacji, podczas którego przeprowadzono coroczną ocenę w procesie nadzoru. Zespół auditorów PCA potwierdził  spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów UW w zakresie posiadanej akredytacji. Za mocne strony […]

Senat Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka jednogłośnie podjął decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Marcinowi Pałysowi, rektorowi UW. Uroczystość wręczenia doktoratu planowana jest we wrześniu na Ukrainie. 26 czerwca na wniosek Wydziału Nauk o Ziemi Rady Naukowej (Senatu) przykarpackiej uczelni podjął decyzję o nadaniu honorowego tytułu prof. Marcinowi Pałysowi. – W ciągu […]

26 czerwca 2020 r. Rektor UW, wydał zarządzenie w sprawie w sprawie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu: https://cnbch.uw.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-i-regulaminy/

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Ewa Bulska została powołana na stanowisko dyrektora CNBCh UW w kadencji 2020-2024.

Podczas prowadzenia badań na Uniwersytecie Warszawskim należy pamiętać o spełnieniu wymagań wskazanych w zaleceniach dotyczących korzystania z infrastruktury badawczej. Dokument z tymi wytycznymi, a także pozostałe ważne pisma w tej sprawie znajdują się w poniższym komunikacie. – Zgodnie ze środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

informujemy, że Rada Naukowa CNBCh UW pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący utworzenia nowej grupy badawczej Ekologia i Toksyczność Cyjanobakterii, kierowanej przez dr hab. Iwonę Jasser, prof. ucz. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. W najbliższym czasie pojawią się aktualne dane kontaktowe wszystkich członków grupy na stronie internetowej oraz w książce adresowej.   Uchwała wersja pdf:

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozpoczęli w Sudanie pierwszy sezon prac archeologicznych na stanowisku Soba, dawnej stolicy średniowiecznego królestwa Alwy. Projekt realizowany jest pod kierunkiem dr. Mariusza Drzewieckiego, który otrzymał na ten cel grant Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem projektu „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym” jest szczegółowe…

Kalendarium

  • No Events