• Polski
  • English
Oops...
Slider with alias glowna not found.

Jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości jest minimalizacja następstw kryzysu klimatycznego. Od 200 lat naukowcy badają mechanizmy zmian klimatu. W tym czasie zebrano przygniatające dowody świadczące o tym, że spowodowana działalnością człowieka emisja gazów cieplarnianych jest najważniejszą przyczyną obecnie obserwowanego kryzysu. Od lat 50. XX wieku wybitni naukowcy zwracali uwagę na zagrożenia związane z emisją dwutlenku […]

Publikujemy komunikat rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 6 maja 2021 roku w sprawie organizacji punktu szczepień na Uniwersytecie Warszawskim. Szanowni Państwo, Uniwersytet Warszawski przystępuje do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (przestrzeń sportowa na poziomie -1), w ramach wytycznych rządowych dla programu zakładowych punktów szczepień, którego rozpoczęcie przewidziane jest na przełom […]

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, kierownik projektu – prof. Johannes Ehrenfried Zschech – poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego M-ERA.NET 2 Call 2019 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu: „Synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych 2 D do zastosowań jako superkondensatory”, akronim HYSUCAP Stanowisko:  Termin wysyłania zgłoszeń: 16 maja 2021 r. Więcej ofert […]

Do końca maja został przedłużony termin, w którym pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na czym polega badanie? Badanie polega na pobraniu wymazu z gardła i nosa przez personel medyczny. Program koordynuje Uniwersytet Warszawski, a testy wykona Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą […]

„Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni” – to wprowadzenie do informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument jest już dostępny online. „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w […]

Najbliższe targi EXPO odbędą się w Dubaju. Do obsługi Pawilonu Polski zostanie zaangażowanych 150 studentów. Rekrutacja na UW już się rozpoczęła. Zgłoszenia można przesyłać do 7 maja. EXPO to największe cykliczne wydarzenie o charakterze gospodarczo-promocyjnym, podczas którego prezentowany jest dorobek naukowy, kulturowy i techniczny poszczególnych państw oraz społeczeństw. Najbliższa Wystawa Światowa (przesunięta o rok ze […]

Sprawozdanie Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW z 2019 roku, jest już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury:

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Kalendarium

07.05 2021

7 maja 2021 Juwenalia 2021 Juwenalia 2021 odbywają się od 7 do 8 maja. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje dot. organizacji roku akademickiego >>

08.05 2021

  Podczas Pikniku Naukowego zapoznamy się z faktami naukowymi, dotyczącymi klimatu i poznamy zjawiska odpowiadające za jego zmiany. Nie chcemy straszyć i wywoływać przygnębienia. Pokażemy, że nauka i technika mogą nam pomóc dostosować się do nowych warunków życia i powstrzymać dalsze ocieplanie się klimatu.   Więcej informacji: https://pikniknaukowy.pl

10.05 2021

Członkowie społeczności akademickiej UW mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących składania wniosków w konkursach IDUB organizowanych pod wspólną nazwą „Nowe Idee”. Będą one poświęcone Priorytetowym Obszarom Badawczym (POB) II i V. Spotkania w formie online planowane są na 10 i 11 maja. Więcej informacji: www.uw.edu.pl