Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O nas

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW)

To ośrodek naukowo-badawczy zlokalizowany na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

CENT III

CNBCh UW jest owocem realizacji projektu CENT III (www.cent3.uw.edu.pl) który składał się z dwóch części: prac budowlanych oraz zakupu niezbędnej aparatury naukowo-badawczej.

Budynek w całości liczy 21 032 m2, znajdują się w nim laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy.

Całkowity koszt projektu to ponad 294 mln zł. Fundusze na realizację zapewnił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczymDzięki wsparciu środków z funduszy unijnych Centrum jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie.

 

Powstanie CNBCh UW wpisało się w program modernizacji i rozbudowy infrastruktury wydziałów nauk przyrodniczych na kampusie „Ochota”. CNBCh UW zostało powołane zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 maja 2012 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 marca 2013 roku.

Jak działamy?

 

Centrum to międzywydziałowa jednostka organizacyjna pełniąca funkcję platformy badawczej umożliwiająca współpracę naukowców z wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. CNBCh UW zarządza Dyrektor, organem kontrolnym jest Rada Naukowa Centrum. Rada określa cele działania, ustala (w porozumieniu z władzami wydziałów Biologii i Chemii) plany i zasady funkcjonowania oraz ocenia ich realizację.

Misja CNBCh UW

Misją CNBCh UW jest wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem biznesowym.

Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego stwarza warunki do prowadzenia nowatorskich, interdyscyplinarnych badań z pogranicza biologii i chemii, mających zastosowanie praktyczne i wykorzystywane przez otoczenie biznesowe. Prowadzone na najwyższym poziomie naukowym badania, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej, są ukierunkowane na potrzeby transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

 

Poznaj 
naszą ofertę naukową >>
naszych naukowców >>
grupy badawcze >>

Zadania, które przed sobą stawiamy:
                                   

  • Stwarzanie warunków do realizacji projektów badawczych pracowników wydziałów Biologii i Chemii, projektów o charakterze podstawowym i aplikacyjnym;
  • Aktywne działanie na rzecz wzrostu ilości i jakości badań, w szczególności interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologiczno-chemicznych, w tym inicjowanie nowych projektów;
  • Wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym;
  • Wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
  • Prowadzenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi na rzecz zespołów i projektów badawczych obydwu wydziałów, innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podmiotów zewnętrznych;
  • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu;
  • Prowadzenie szkoleń, w obszarach związanych z problematyką badań prowadzonych w Centrum;
  • Wspieranie procesu inkubacji innowacyjnych firm o profilu biologiczno-chemicznym lub pokrewnym.