Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Usługi akredytowane

Laboratoria UW posiadają akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu akredytacji: AB 1525).

Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Koordynator akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota, na mocy imiennego pełnomocnictwa JM Rektora UW, odpowiada za koordynowanie działań związanych z realizacją procesów akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota UW.

Pełnomocnik ds. jakości Kampusu Ochota UW na mocy imiennego pełnomocnictwa JM Rektora UW odpowiada za wykonywanie działań związanych z realizacją procesów akredytacji i certyfikacji laboratoriów Kampusu Ochota UW.

Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie:

 • badań chemicznych wyrobów chemicznych;
 • badań chemicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych;
 • badań chemicznych wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • badań chemicznych żywności;
 • badań chemicznych produktów rolnych;
 • badań chemicznych pasz dla zwierząt;
 • badań chemicznych wody oraz wody do spożycia przez ludzi;
 • badań właściwości fizycznych skał;
 • badań właściwości fizycznych i mechanicznych skał.

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: [link do dokumentu]

Aktualna lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: : [link do dokumentu]

Struktura organizacyjna

BADAWCZE LABORATORIA AKREDYTOWANE

ANALITYCZNE CENTRUM EKSPERCKIE (LB1)
prof. dr hab. Ewa Bulska (ebulska@chem.uw.edu.pl)

 • badania pozostałości ditiokarbaminianów w żywności i produktach rolnych GC-MS;
 • badanie mikotoksyn w zbożach, przetworach zbożowych oraz żywności techniką HPLC-MS/MS;
 • badanie mikotoksyn w paszach dla zwierząt techniką HPLC-MS/MS;
 • badania zawartości wybranych metali w żywności techniką ICP-MS (elastyczny zakres akredytacji);
 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: ace.badania@uw.edu.pl

LABORATORIUM BIOGEOCHEMII  I OCHRONY ŚRODOWISKA (LB2)
prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska (malma@biol.uw.edu.pl)

 •  badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą FAAS.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska (malma@biol.uw.edu.pl) oraz mgr Monika Chmielewska (m.karbowa@uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH (LB3)
(dawniej:  Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych)
prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (misicka@chem.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych środków konserwujących w produktach kosmetycznych techniką HPLC-DAD.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr inż. Beata Wileńska (bwilenska@chem.uw.edu.pl)

 

ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM NISKOTEMPERATUROWEJ SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ CRYO-SEM (LB4)
dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

 • badania właściwości fizycznych skał metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

 


LABORATORIUM MIKROSKOPII I SPEKTROSKOPII ELEKTRONOWEJ (LB5)
prof. dr hab. Mikołaj Donten (donten@chem.uw.edu.pl)

 • pierwiastkowa analiza jakościowa wyrobów i materiałów konstrukcyjnych (materiały metaliczne i niemetaliczne, kompozyty, spieki, minerały) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Sylwia Turczyniak-Surdacka (sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM BIOANALITYCZNE (LB6)
prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

 • badanie zawartości wapnia w wodach (powierzchniowych, podziemnych, do spożycia, butelkowanych, przemysłowych) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem analizatora dyskretnego.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

 

GREENMET LAB (LB7)
dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz. (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wyrobach i materiałach konstrukcyjnych (stale wysokostopowe) metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (XRF-ED).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz. (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 

LABORAOTRIUM BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH SKAŁ  (LB8)
dr Dominik Łukasiak (
dominik.lukasiak@uw.edu.pl)

 • badania wytrzymałościowe skał w jednoosiowym stanie naprężenia metodą jednoosiowego ściskania, z użyciem próbek foremnych i poprzecznego ściskania.

 Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Dominik Łukasiak (dominik.lukasiak@uw.edu.pl)

 

 

LABORATORIUM BADAŃ SPEKTROSKOPOWYCH (LB9)
dr Krzysztof Krawiec
(krzysztof.krawiec@fuw.edu.pl)

 • badania wykrywania zafałszowań oliwy z oliwek metodą spektrofotometryczną.

Kontakt ws. zapytań ofertowych:

dr Krzysztof Krawiec (krzysztof.krawiec@fuw.edu.pl)

 

LABORATORIUM CHEMII SĄDOWEJ (LB10)
dr n. med. Adam Frankowski
(a.frankowski@uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych kannabinoidów w suszu konopnym, produktach konopnych i e-liquidach techniką GC-FID.

Kontakt ws. zapytań ofertowych:

dr n. med. Adam Frankowski (a.frankowski@uw.edu.pl)

dr Anna Trynda (a.trynda@uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM GENETYKI SĄDOWEJ (LB11)
dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
(m.spolnicka@uw.edu.pl)

 • badania genetyczne w zakresie ustalania ojcostwa i pokrewieństwa;
 • oględziny materiału dowodowego i identyfikacja rodzaju materiału biologicznego;
 • genetyczno-sądowe badanie ludzkiego DNA w zakresie STR na potrzeby identyfikacji osobniczej.

Kontakt ws. zapytań ofertowych:

dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka (m.spolnicka@uw.edu.pl)

 

MEDYCZNE LABORATORIUM W PROCESIE AKREDYTACJI

 

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I GENETYKI SĄDOWEJ UW (LBM1)
dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka

DIAGNOSTA LABORATORYJNY, PWZ: AA 15188

(m.spolnicka@uw.edu.pl)

 • badania chimeryzmu potransplantacyjnego we krwi obwodowej i szpiku kostnym metodą STR-PCR;
 • badania genetyczne z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych:

dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka (m.spolnicka@uw.edu.pl)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.