Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Usługi akredytowane

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, posiada akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji

Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów.
Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie:

 • badań chemicznych wyrobów chemicznych;
 • badań chemicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych;
 • badań chemicznych wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • badań chemicznych żywności;
 • badań chemicznych produktów rolnych;
 • badań chemicznych pasz dla zwierząt;
 • badań chemicznych wody oraz wody do spożycia przez ludzi;
 • badań właściwości fizycznych skał.

Laboratoria spełniają wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: [link do dokumentu]

Aktualna lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego: [link do dokumentu]

Informacje o laboratoriach na stronie PCA

LABORATORIA AKREDYTOWANE

ANALITYCZNE CENTRUM EKSPERCKIE
prof. dr hab. Ewa Bulska (ebulska@chem.uw.edu.pl)

 • badania pozostałości pestycydów w żywności i produktach rolnych techniką HPLC-MS/MS oraz GC-MS/MS (elastyczny zakres akredytacji);
 • badania pozostałości ditiokarbaminianów w żywności i produktach rolnych GC-MS;
 • badanie mikotoksyn w zbożach, przetworach zbożowych oraz żywności techniką HPLC-MS/MS;
 • badanie mikotoksyn w paszach dla zwierząt techniką HPLC-MS/MS;
 • badania zawartości wybranych metali w żywności techniką ICP-MS (elastyczny zakres akredytacji);
 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: Biuro Obsługi Klienta Analityczne Centrum Eksperckie
mgr inż. Beata Kondraszuk (b.kondraszuk@cnbc.uw.edu.pl)  nr tel.: +48 531 680 463

LABORATORIUM BIOGEOCHEMII  I OCHRONY ŚRODOWISKA
prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska (malma@biol.uw.edu.pl)

 •  badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą FAAS;
 • badania zawartości rtęci w glebie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (malma@biol.uw.edu.pl) oraz mgr Monika Chmielewska (m.karbowa@uw.edu.pl)

LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH I FIZYKO-CHEMICZNYCH
prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (misicka@chem.uw.edu.pl)

 • potwierdzenie wzoru sumarycznego związków chemicznych w wyrobach chemicznych (czyste związki organiczne w postaci stałej i ciekłej) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją wysokorozdzielczą spektrometrią mas z jonizacją w źródle jonów ESI (HPLC-HRMS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr inż. Beata Wileńska (bwilenska@chem.uw.edu.pl)


LABORATORIUM MIKROSKOPII I SPEKTROSKOPII ELEKTRONOWEJ
prof. dr hab. Mikołaj Donten (donten@chem.uw.edu.pl)

 • pierwiastkowa analiza jakościowa wyrobów i materiałów konstrukcyjnych (materiały metaliczne i niemetaliczne, kompozyty, spieki, minerały) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Sylwia Turczyniak-Surdacka (sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl)

LABORATORIUM BIOANALITYCZNE
prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

 • badanie zawartości wapnia w wodach (powierzchniowych, podziemnych, do spożycia, butelkowanych, przemysłowych) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem analizatora dyskretnego.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

GREENMET LAB
dr hab. Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wyrobach i materiałach konstrukcyjnych (stale wysokostopowe) metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (XRF-ED).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

WYDZIAŁ GEOLOGII UW
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM NISKOTEMPERATUROWEJ SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ CRYO-SEM
dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

 • badania właściwości fizycznych skał metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

Osoba odpowiedzialna za działalność akredytacyjną w CNBCh UW:
mgr Andrzej Gawor pełnomocnik ds. jakości
tel.: + 48 22 55 26 705, nr pok.: 4.13
e-mail: akredytacja@uw.edu.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.