Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków badawczych w Europie. Naukowcy mogą korzystać tu z ponad 500 urządzeń badawczych o wartości 100 mln zł. Ich zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu projektu CeNT III z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Laboratoria oraz urządzenia pomiarowe Centrum służą społeczności uniwersyteckiej,

 • w tym szczególnie pracownikom Wydziału Biologii i Wydziału Chemii.
 • Korzystają z nich również badacze z innych jednostek UW, m.in.
  • Wydziału Geologii,
  • Wydziału Historycznego,
  • Centrum Nauk Sądowych,
  • Wydziału Prawa i Administracji.
 • Centrum współpracuje również z partnerskimi instytucjami naukowymi, np. Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
 • Na terenie CNBCh UW znajdują się także dobrze wyposażone laboratoria partnerskie.

Aparatura badawcza Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW pozwala na wykonywanie analiz koniecznych do prowadzenia badań w różnych dyscyplinach naukowych, a także na potrzeby przedsiębiorstw z wielu branż. Centrum wyposażone jest m.in. w wiele najnowocześniejszych typów analizatorów, chromatografów cieczowych i gazowych, dyfraktometrów, mikroskopów elektronowych, optycznych i sił atomowych, spektrofotometrów, spektrofluorymetrów, spektrometrów, systemy obrazowania molekularnego, a także zestaw pomiarowy do badań ogniw paliwowych, zestaw komór gorących do prowadzenia syntez radiochemicznych, zestaw do analizy powierzchni NAP XPS oraz wiele innych urządzeń.   Zapraszamy do zapoznania się z listą aparatury badawczej dostępnej

         

Aparatura Badawcza w CNBCh UW wersja pdf do pobrania Aparatura badawcza

Zapraszamy do współpracy!