Dostawa wyposażenia do prosektorium w celu prowadzenia edukacji medycznej dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 29 stycznia 2024 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Regulamin konkursu ofert na najem lokalu na działalność gastronomiczną i handlową (kawiarnię) na rzecz użytkowników pracujących lub korzystających z budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie, zwanego dalej „Lokalem”.
Termin składania ofert: 22.12.2023 r., godz. 12:00

Regulamin konkursu ofert na Kawkę II
Wzór umowy najmu długoterminowego (Kawka II)
Wzór oświadczenia oferenta
Rzut części poziomu `O` z zaznaczoną powierzchnią Lokalu (Kawka II)
Wykaz wyposażenia i urządzeń (Kawka II)
Założenia dla najemcy (Kawka II)
Protokół zdawczo-odbiorczy umowy najmu (Kawka II)

 

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych wraz z usługami instalacji, konfiguracji i ulepszenia systemów informatycznych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 28 grudnia 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Dostawa systemu tłumaczeń symultanicznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 16 sierpnia 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Dostawa monitorów interaktywnych dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 9 sierpnia 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Dostawa wyposażenia do prowadzenia edukacji medycznej w zakresie anatomii dla Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 21 lipca 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Wykonanie zmian adaptacyjnych pomieszczeń w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby Wydziału Medycznego
Termin składania ofert: 30 czerwca 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 2 czerwca 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania

 

Dostawa spektrofotometru IR dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 2 czerwca 2023 r., godz. 11.55

Adres strony internetowej postępowania