• Polski

„Dostawa wyposażenia wraz z adaptacją strefy wejściowej na parterze w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/54/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 652374-N-2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Opracowanie

 

„Dostawa wyposażenia wraz z adaptacją strefy wejściowej na parterze w
budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Numer postępowania: CNBCh/39/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 33690-N-2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
Opracowanie
SIWZ
Unieważnienie

 

„Dostawa mebli biurowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/53/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 633209-N-2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia
Ogłoszenie
Wybór

 

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/36/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 164-374078
Termin składania ofert: 10.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
JEDZ
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór.pdf

 

„Dostawa detektora emisji atomowej (AED) wraz z oprzyrządowaniem oraz spektrometru mas dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/40/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 603165-N-2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

 

„Wymiana sufitów podwieszanych w budynku Centrum Nauk Bilogiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101”.
Numer postępowania: CNBCh/33/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 590348-N-2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
poziom-I-etap-I
poziom-II-etap-I
poziom-III-etap-I
poziom-IV-etap-I
Informacja z otwarcia ofert
Wybór ofert