• Polski

„Dostawa detektora emisji atomowej (AED) wraz z oprzyrządowaniem oraz spektrometru mas dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/40/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 603165-N-2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Pytanie

 

„Wymiana sufitów podwieszanych w budynku Centrum Nauk Bilogiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101”.
Numer postępowania: CNBCh/33/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 590348-N-2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
poziom-I-etap-I
poziom-II-etap-I
poziom-III-etap-I
poziom-IV-etap-I
Informacja z otwarcia ofert
Wybór ofert