• Polski
  • English

Po raz czwarty, w murach Archikolegiaty łęczyckiej w Tumie, wręczono Nagrodę im. Benedykta Polaka. Nagrody przyznawane są corocznie, za wybitne osiągnięcia naukowe i eksploracyjne, jednemu Polakowi oraz jednemu cudzoziemcowi. Przyznawane są także wyróżnienia. W tym roku, Polskim Laureatem został profesor Jerzy Dzik – paleontolog,  Kierownik Grupy Badawczej Geochronologii Ewolucyjnej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych z Wydziału Biologii […]

W dniu 12 marca 2018 r., decyzją Komisji powołanej przez Dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) im. Jerzego Habera, panią prof. dr hab. Ewę Bulską uhonorowano medalem za zasługi dla rozwoju tegoż Instytutu.

Laureaci Nagrody w 2018: 1. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Roman Dąbrowski (emerytowany profesor, WAT). 2. Nagrodę I stopnia otrzymał prof. Krzysztof Woźniak (UW). 3. Nagrodę II stopnia otrzymał dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN). 4. Nagrodę III stopnia otrzymał mgr Łukasz Skórka (PW). Uroczyste wręczenie nagród, połączone z wykładem zaproszonego Gościa (prof. Pierre Auderbert, Ecole normale […]

Organizacją 33. edycji największego naukowego wydarzenia poświęconego myśli Heglowskiej zajmie się Instytut Filozofii UW. Kongres zatytułowany „Hegel i wolność” odbędzie się w 2020 roku.   Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas 32. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego na finlandzkim Uniwersytecie w Tampere. Walne zgromadzenie członków Międzynarodowego Towarzystwa Heglowskiego tym razem uznało, iż to Uniwersytet Warszawski zorganizuje…

Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich członków naszej społeczności na kolejną turę warsztatów związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spotkania „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” odbędą się 27 i 28 czerwca. Zapisy prowadzone są online na stronie http://nowaustawa.uw.edu.pl. W dyskusji wykorzystane zostaną dokumenty wypracowane przez zespoły rektorskie ds. nowej ustawy, zw. think tankami,…

Nielokalność, czyli „upiorne działanie na odległość” Alberta Einsteina, udało się już zaobserwować między obiektami kwantowymi oddalonymi nawet o ponad kilometr. Postęp nie powinien zaskakiwać: poszukiwania układów, w których można dostrzec ślady nielokalności, nabrały w ostatnich latach rozpędu. Kolejnym krokiem ku lepszemu poznaniu nielokalności jest publikacja naukowców z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW), zamieszczona w czasopiśmie…

Kalendarium

13.09 2018

Konferencja ma już blisko 30-letnią tradycję. W tym roku jest ona współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, CNBCh UW oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem tegorocznej konferencji jest rola magnezu i innych biopierwiastków w różnych dziedzinach: medycynie, weterynarii, farmakologii, nauce o żywności, ekologii, rolnictwie, innych naukach o życiu i środowisku. Nieprzypadkowo konferencja odbędzie się w Centrum […]

14.11 2018

Tematyka Konferencji będzie obejmować cztery obszary dotyczące zagadnień nowych technologii syntezy, nowych cząsteczek i materiałów, nowych strategii terapeutycznych oraz zagadnień obejmujących zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych i analizy danych w dziedzinie farmacji. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW JUŻ TRWA, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE KONFERENCJI: WWW.MKNOL.EU oraz pod adresem: organizacja.mknol@ifarm.eu. Konferencja kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, […]