• Polski
  • English

Doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich (będący na drugim, trzecim lub czwartym roku studiów doktoranckich) oraz doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich badań z subwencji uzyskiwanej przez Wydział Chemii UW. Dofinansowanie projektu badawczego może uzyskać tylko doktorant/ka, którego/ej jedynym / pierwszym promotorem (opiekunem naukowym […]

Na uczelni dobiegają końca wybory elektorów, czyli osób, które wyłonią nowego rektora uczelni. 3 marca br., Kolegium Elektorów zbierze się po raz pierwszy. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej, Kolegium Elektorów będzie liczyć 389 członków. W jego skład wejdą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) […]

Innowacyjne materiały, nowe źródła energii i technologie służące zrównoważonemu rozwojowi mają być efektem badań prowadzonych w ramach jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczego Inicjatywy doskonałości na UW – „U podstaw mikro i makro świata”. W projekty naukowe i dydaktyczne zaangażowani będą naukowcy z wydziałów Biologii, Chemii i Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii. Uniwersytet Warszawski otrzymał […]

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przeprowadzili badania dotyczące sposobu poruszania się wczesnych dinozaurów. Ustalili, że stworzenia te wywodziły się bezpośrednio z czworonożnych zwierząt, a nie jak wcześniej sądzono z dwunożnych. Jako pierwsi poznali sposób lokomocji silezaura na tle wczesnej ewolucji linii ptasiej. Wyniki ich badań zostały opublikowane w „Journal of Anatomy”. Dinozaury należą do tej […]

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczny cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r. poświęcony tematowi Sto lat ochrony środowiska w Polsce. Osiągnięcia – wyzwania – trendy. Jak co roku wykłady w semestrze letnim organizuje Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – inicjator i koordynator Warszawskiego Metropolitalnego Centrum […]

Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się szkoła zimowa „Memory in conflict” poświęcona złożoności pamięci europejskich. Bierze w niej udział 28 studentów i doktorantów, głównie z uczelni Sojuszu 4EU+. Wydarzenie organizowane jest w ramach drugiego programu flagowego „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”. Tematem szkoły zimowej jest pamięć zbiorowa o konfliktach oraz […]

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozpoczęli w Sudanie pierwszy sezon prac archeologicznych na stanowisku Soba, dawnej stolicy średniowiecznego królestwa Alwy. Projekt realizowany jest pod kierunkiem dr. Mariusza Drzewieckiego, który otrzymał na ten cel grant Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem projektu „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym” jest szczegółowe…

Kalendarium

23.06 2020

European Symposium on Atomic Spectrometry (ESAS) is the international meeting of scientists to share recent developments, exchange ideas, explore new directions and initiate a possible collaboration in the atomic spectrometry area. Leading scientists and researchers will be invited to present their most up-to-date results at this conference, to exchange exciting ideas and experiences as well […]