Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Profesorowie afiliowani

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego może nadać na czas określony osobie zatrudnionej na stanowisku profesora lub równorzędnym w innej uczelni krajowej, zagranicznej lub instytucie badawczym i uczestniczącej w badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim status profesora afiliowanego.

Status profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim uprawnia do:

  • prowadzenia badań naukowych i uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na zasadach określonych przez dziekana/ kierownika jednostki;
  • korzystania z bibliotek wydziałowych i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na zasadach właściwych dla pracowników – nauczycieli akademickich;
  • korzystania w zakresie określonym przez dziekana/ kierownika jednostki z innych zasobów wydziału: lokal, laboratorium, aparatura badawcza, sprzęt.

Szczegółowy tryb postępowania reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 43 z 9 lipca 2012 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. dr Ludwik Halicz z Izraelskiego Instytutu Geologicznego (Geological Survey of Israel) w Jerozolimie. Specjalizuje się w badaniach związanych z rozwojem metod analizy instrumentalnej dla potrzeb ochrony środowiska i badań geochemicznych. Zajmuje się przede wszystkim badaniami stosunków izotopowych pierwiastków pochodzących z rozpadów radioaktywnych (np. uranu, strontu, ołowiu, radu) oraz  frakcjonacji izotopowej  izotopów stabilnych, w tym wapnia, magnezu, strontu, miedzi i bromu.

Dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska (z d. Wojkowska) –

Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W jego dorobku wyróżniają się m.in.:opracowanie i wdrożenie do globalnej sprzedaży pierwszego na świecie automatycznego analizatora do oznaczania zjonizowanego magnezu /we krwi oraz pionierskie prace nad czujnikami za stałym kontaktem otwierającymi drogę do miniaturyzacji czujników i ich zastosowań w bezobsługowej analizy płynów biologicznych i wód naturalnych.

Prof. dr hab. Katarzyna Wróbel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Guanajuato (Meksyk). Zajmuje się badaniami zintegrowanych układów metali/metaloidów w obiektach biologicznych, stosując różne techniki analityczne ze szczególnym uwzględnieniem atomowej i cząsteczkowej spektrometrii mas. Jest twórcą międzynarodowego programu studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie chemii na Uniwersytecie w Guanajuato.

Prof. dr Ehrenfried Zschech Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems) w Dreznie (Niemcy). Specjalizuje się w badaniach związanych z wytwarzaniem oraz charakterystyką nowych materiałów, w tym w obszarze nanotechnologii. Poza tym ma duże doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i we współpracy z przemysłem.