• Polski

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe wzory umów zlecenia oraz umów o dzieło wynikające z:

ZARZĄDZENIE NR 193 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych  [english version]

 

Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej:
1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnychumowa zlecenie zawierana z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej.
2. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski.
3. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski.
4. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
5. Załącznik nr 3 do umowy zlecenia – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
6. Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – Rachunek do umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

 

Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą:
Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą:
Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:
18. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło – Protokół odbioru Dzieła.
17. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
18. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło – Protokół odbioru Dzieła.
19. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
20. Załącznik nr 4 do umowy o dzieło  – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
21. Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych – Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski.
22. Załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych – Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski.

 

Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą:
24. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło – Protokół odbioru Dzieła.
25. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:
26. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
27. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Protokół przyjęcia Dzieła.
28. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
29. Załącznik nr 4 do umowy o dzieło – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą:
31. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Protokół przyjęcia Dzieła.
32. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
33. Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
34. Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
35. Załącznik nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora – Protokół przyjęcia Dzieła.
36. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
37. Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
38. Załącznik nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Protokół przyjęcia Dzieła.
39. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
40. Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
41. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski.
42. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski.
43. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego  – Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych.44. Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
45. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski.
46. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski.
47. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.