• Polski

UWAGA! Od 5 lutego 2021 r. obowiązują nowe wzory umów zlecenia oraz umów o dzieło.

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

ZARZĄDZENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

ZARZĄDZENIE NR 193 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

 1. Umowa zlecenie zawierana z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
  1.1 Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski – załącznik nr 1 do umowy  zlecenia
  1.2 Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski – załącznik nr 1 do umowy zlecenia
  1.3 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 2 do umowy zlecenia
  1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do umowy zlecenia
  1.5 Rachunek do umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 1a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
 2. Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
 3. Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
  1.3 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 2 do umowy zlecenia
  1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do umowy zlecenia
  1.5 Rachunek do umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 3a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
 4. Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
  5.1 Protokół odbioru Dzieła – załącznik nr 2 do umowy o dzieło
  5.2 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 3 do umowy o dzieło
  5.3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do umowy o dzieło
  5.4 Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski – załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
  5.5 Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski – załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
 5. Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą – załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
 6. Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
  7.1 Protokół przyjęcia Dzieła – załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
  7.2 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
  7.3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do umowy o dzieło
 7. 8.1 Protokół przyjęcia Dzieła – załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
  8.2 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim – załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
  8.3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3-1 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
 8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
 9. Umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 10 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
  10.1 Protokół przyjęcia Dzieła – załącznik nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
  10.2 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
 10. Umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 11 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych
  11.1 Protokół przyjęcia Dzieła – załącznik nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
  11.2 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
 11. Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 12 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
  12.1 Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski – załącznik nr 1 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
  12.2 Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski – załącznik nr 1 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
  12.3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
 12. Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – załącznik nr 13 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych
  13.1 Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski – załącznik nr 1 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
  13.2 Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski – załącznik nr 1 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
  13.3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
 13. 15.2 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik do umowy przewozu osób