Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

CNBCh UW liderem projektu “Lakes connect – Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions” w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

Projekt jest realizowany przez Grupę Badawczą – Analityczne Centrum Eksperckie – kierowane przez prof. dr hab. Ewę Bulską.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej sieci jednostek zainteresowanych rozwiązaniami ograniczającymi wpływ turystyki na jakość wód śródlądowych. Planowane jest nawiązanie współpracy z przedstawicielami nauki, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną  a także z władzami lokalnymi w poszczególnych krajach. Dzięki tak szerokim kontaktom, wiedza i działania różnych instytucji będą się uzupełniały, a efekty jakie zostaną osiągnięte będą trwałe.

W ramach projektu jednostki naukowe z trzech krajów nadbałtyckich, tj. Polski, Litwy i Łotwy, przeprowadzą pilotażowe badania jakości wód w wybranych zbiornikach wodnych, pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Opracowane wyniki będą miały na celu zdefiniowanie problemów, a także poszukiwanie rozwiązań zapobiegających i zmniejszających zanieczyszczenie wód w miejscach turystycznych. Wczesne określenie problemu oraz stworzenie strategii dot. pojawiających się zagrożeń w jeziorach, może wpłynąć na poprawę jakości oraz zapobieganie emisji szkodliwych substancji do wody.

Partnerzy projektu: Foundation for the Protection of the Great Masurian Lakes, Gulbene Municipality, Latvian Institute of Aquatic Ecology, Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts