• Polski
  • English

Nowoczesna aparatura badawcza Więcej informacji Szeroka oferta sal konferencyjnych i seminaryjnych do wynajęcia Więcej informacji Usługi akredytowane Więcej informacji Grupy Badawcze w CNBCh UW Więcej informacji

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu. Zespoły badawcze składające się z pracowników, zespoły badawcze składające się z pracowników oraz doktorantów lub studentów (jeśli wchodzą w skład danego zespołu) Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych […]

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, prof. dr hab. Karola Grela – kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej poszukuje osoby na stanowisko Pracownik inżynieryjno-techniczny Korpusu Operatorów. Termin wysyłania aplikacji: 26 maja 2022 r. Zakres obowiązków: wykonywanie syntez związków organicznych opieka i nadzór merytoryczny i wsparcie techniczne mniej doświadczonych współpracowników opieka nad laboratoriami i powierzonym sprzętem Wymagania podstawowe: co najmniej tytuł magistra […]

Na UW ruszyła rekrutacja doktorantów i doktorantek. W tym roku dostępnych jest 330 miejsc w czterech szkołach doktorskich: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej. Kształcenie w szkołach doktorskich UW trwa cztery lata. Istnieje możliwość nauki w języku angielskim, a zajęcia odbywają się stacjonarnie. Każda osoba podejmująca naukę otrzymuje […]

19 maja na UW prezydent Republiki Słowenii, Borut Pahor, wygłosi prelekcję, która będzie połączona z debatą. Spotkanie zatytułowane „Let’s talk about Europe” będzie okazją do rozmowy na temat przyszłości Starego Kontynentu. Tematyka wykładu prezydenta Słowenii ma nawiązywać do ubiegłorocznego listu prezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej, który został przygotowany z okazji Dnia Europy. Po prelekcji odbędzie […]

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16 do 20 maja 2022 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, odbędzie się międzynarodowe wydarzenie, którego organizatorami są – Fundacja Candela oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka konferencji – International Conference on Precision Physics of Simple Atomic Systems – obejmuje różne obszary fizyki, w tym fizykę atomową i molekularną. Więcej informacji można […]

Please join us on 8 June 2022 for our 4EU+ conference on collaboration, management and synergies in educational and research infrastructure within European University Alliances. This on-line conference will bring together alliance representatives and practitioners from 4EU+, UNA-EUROPA, EUGLOH, EPICUR and CHARM-EU to share experiences and lessons learned on collaborations on and management of infrastructure. […]

Sprawozdanie Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW z 2019 roku, jest już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury:

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają…

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020. Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych…

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który…

Kierunki prowadzone przez wydziały Zarządzania, Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych zostały uznane za jedne z lepszych w Europie Wschodniej w rankingu dziedzinowym Eduniversal. Trzynaście kierunków i specjalności prowadzonych przez UW na poziomie magisterskim lub jako studia podyplomowe zostało sklasyfikowanych w rankingu Eduniversal Best Masters 2019. Są to studia prowadzone przez wydziały Zarządzania (WZ),…

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska. Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska…

Kalendarium

04.09 2022

European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022 &    17th Czech – Slovak Spectroscopic Conference organized by Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society &         Slovak Spectroscopic Society             member of the Association of Slovak Scientific and Technological Societies with special support by DAAS – German Society of Analytical Atomic Spectroscopy Atomic and Molecular Spectroscopy […]