Słowo od Rektora

Uroczystości jubileuszowe już za nami, dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami zarówno 23 jak i 24 marca.
Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w piątkowej uroczystości kilka słów od rektora prof. Marcina Pałysa specjalnie dla gości CNBCh UW.

 

Dodatek o Centrum w najnowszym numerze PISMA UCZELNI

Najnowszy numer PISMA UCZELNI zawiera dodatek o naszym Centrum. Prezentuje on dokonania naukowców z tych pięciu lat. Można w nim przeczytać m.in. o konserwacji dzieł sztuki, zwalczaniu sinic, opakowaniach z grzybów i wykrywaniu dopalaczy.

 

Do pobrania:
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/5_lat_cnbch_publikacja_specjalna_2018.pdf

Cały numer PISMA UCZELNI można zobaczyć pod linkiem:
https://www.uw.edu.pl/pismo-uczelni-wydanie-wiosenne/

wkladka_uw_cnbch_okladka

Program sesji naukowej w dniu 23.03.2018

Godz. 15.00 – 15.30
dr hab. Wiktor Kotowski „Ekosystem: niepowtarzalne zjawisko biologiczno-chemiczne”.

Godz. 15.30-16.00
dr Maria Górna „Biologia strukturalna, czyli podglądanie budowy życia na poziomie molekularnym”.

Godz. 16.00-16.30
dr Monika Mętrak
„Było sobie jezioro. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie jeziora Rangkul w Pamirze Wschodnim (Tadżykistan)”

Godz. 16.30-17.00
dr Eliza Kurek
„Nauka dla biznesu w Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.

Dr hab. Wiktor Kotowski – godz. 15.00 – 15.30

zajmuje się badaniami ekosystemów bagiennych, ich funkcjonowaniem, rolą w ochronie różnorodności biologicznej i w obiegu pierwiastków, skutkami ich degradacji oraz możliwościami odtworzenia ich funkcji po zaburzeniu przez człowieka.

 

„Ekosystem: niepowtarzalne zjawisko biologiczno-chemiczne”

W wykładzie nie ograniczę się do bagien, choć będą zapewne ważnym elementem. Chciałbym pokazać jak fascynujące rzeczy dzieją się na pograniczu biogeochemii, ekologii roślin i funkcjonowania ekosystemów oraz jak wiele jeszcze nie wiemy, by skutecznie chronić przyrodę, a tym bardziej „naprawiać” zniszczone ekosystemy.

Dr Maria Górna – godz. 15.30-16.00

jest obecnie kierownikiem Grupy Biologii Strukturalnej w CNBCh UW (http://gorna.uw.edu.pl). Ukończyła studia MISMaP UW, gdzie łączyła biotechnologię (biologię molekularną na Wydziale Biologii) z chemią teoretyczną (modelowaniem białek i krystalografią na Wydziale Chemii). Doktorat ukończyła na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge, a staż podoktorski odbyła w Centrum Medycyny Molekularnej (CeMM) Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu. W 2015 r. wróciła do Polski na Wydział Chemii/CNBCh UW jako laureatka EMBO Installation Grant i Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. Kieruje projektami finansowanymi przez NCN i program LIDER NCBiR, jest również członkiem zarządu Marie Curie Alumni Association. Grupa Biologii Strukturalnej zajmuje się problemami badawczymi dotyczącymi związku między strukturą a funkcją białek, zwłaszcza białek wiążących RNA związanych z odpornością przeciwwirusową, chorobami zakaźnymi lub procesami zapalnymi. Rozwija również inżynierię białek, np. dla tworzenia nowych narzędzi w biologii molekularnej lub biosensorów do diagnostyki infekcji.”

 

„Biologia strukturalna, czyli podglądanie budowy życia na poziomie molekularnym”

W czasach, gdy najnowsze informacje o świecie coraz częściej przyjmują formę obrazów, chcielibyśmy móc również obejrzeć trójwymiarowe modele składników komórki, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonuje życie. Tajemnice budowy cząsteczek biologicznych pomaga odkryć biologia strukturalna, która wykorzystuje metody takie jak krystalografia rentgenowska. Uzyskane w ten sposób modele 3D białek pomagają nie tylko dowiedzieć się, jaką rolę pełni dane białko w organizmie, lecz również zrozumieć podstawy molekularne chorób, zaproponować nowe terapie, znaleźć zastosowania białek w biotechnologii czy zaprojektować nowe leki.

Dr Monika Mętrak – godz. 16.00-16.30

biogeochemik i toksykolog, w pracy naukowej zajmuje się funkcjonowaniem zbiorowisk mokradłowych, w tym torfowisk, oraz zanieczyszczeniem środowiska trwałymi związkami organicznymi. W badaniach wykorzystuje nowoczesne metody analityczne, takie jak badania stosunków izotopów lekkich czy analizy chromatograficzne w połączeniu ze spektrometrią mas. Kierownik projektu NCN „Zmiany przyrodnicze zachodzące w wyniku odtwarzania się mokradeł w krajobrazie porolnym i ich waloryzacja” (2009-2012), uczestnik licznych projektów polskich (m.in. NCN: “Występowanie, charakterystyka hydrologiczna, ekologiczna i stan zachowania mokradeł Pamiru Wschodniego” 2014-2017), europejskich (m.in. COST 1623 „Drylands facing change: Interdisciplinary research on climate change, food insecurity, political instability” 2017-2021) i międzynarodowych (m.in. „Protection and fertility restoration of Kazakhstan soils. Monitoring of heavy metals and organic pollutants in irrigated soils with GIS use” 2015-2018). Od 2010 roku zaangażowana we współpracę naukową z krajami Azji Środkowej. Zaangażowana w wiele inicjatyw dydaktycznych (polskich i międzynarodowych), uczestniczka największych polskich imprez popularyzujących naukę.

 

„Było sobie jezioro. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie jeziora Rangkul w Pamirze Wschodnim (Tadżykistan)”

Podczas wykładu przeniesiemy się w czasie i w przestrzeni, aby poznać historię jednego z wysokogórskich jezior w Pamirze Wschodnim (Tadżykistan). W ciągu ostatnich 3000 lat powierzchnia jeziora Rangkul zmieniała się w zależności od warunków klimatycznych panujących w regionie. Wysychaniu jeziora towarzyszył rozwój zbiorowisk szuwarowych oraz wilgotnych łąk, wykorzystywanych przez lokalnych mieszkańców jako pastwiska. Obecnie zasięg jeziora wzrasta, prawdopodobnie na skutek wytapiania się wiecznej zmarzliny i położonych nad nią soczewek lodu. Rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania jeziora w przeszłości pozwoli przewidzieć możliwe scenariusze zmian w przyszłości, dając czas mieszkańcom Pamiru na adaptację do nowej sytuacji.

Dr Eliza Kurek – godz. 16.30-17.00

doktor nauk chemicznych, pracownik Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania naukowe dotyczące żywności funkcjonalnej między innymi w aspekcie wzbogacania żywności w mikroelementy w tym selen.  W swoich badaniach wykorzystuje różne rozwiązania spektrometrii mas w połączeniu z chromatografią cieczową. Jako Kierownik Biura Rozwoju w Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW, zajmue się szeroko pojętą komercjalizacją prac naukowych. Czynnie zajmuje się nawiązywaniem współpracy w przemysłem. Jako Kierownik ds. Jakości  – odpowiedzialna za wprowadzenie i utrzymywania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w laboratoriach Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW.

 

„Nauka dla biznesu w Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”

Współpraca nauki z biznesem jest bardzo ważnym elementem w dzisiejszym świecie. Nauka potrzebuje przemysłu, przemysł potrzebuje wyspecjalizowanej kadry badawczej oraz nowoczesnej aparatury pomiarowej, jaką dysponują centra badawcze jakie w ostatnich latach powstały w Polsce. Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW to przykład takiej właśnie jednostki, to miejsce, które stwarza możliwość prowadzenia prac o charakterze komercyjnym, wykraczającym znacząco poza badania podstawowe. CNBCh to wybitni naukowcy oraz laboratoria wyposażone w najwyższej klasy aparaturę pomiarową. Nie sposób również nie wspomnieć o grupie wyspecjalizowanych pracowników (Korpus Operatorów), którzy skupiają się wyłącznie na realizacji zadań komercyjnych, od typowych pomiarów analitycznych po rozwiązywanie złożonych problemów badawczych. Centrum to również administracja, bez której realizacja projektów i nawiązywanie współprac nie byłaby możliwa.

POMYSŁ NA LOGO 5-lecia

Uroczystość otwarcia CNBCh UW odbyła się w marcu 2013 roku, co skłoniło nas do podsumowań dotychczasowych osiągnięć i kreślenia ambitnych planów na przyszłość. Te działania podsumujemy 23 marca 2018 roku, kiedy będziemy świętować pięciolecie działalności.

W związku z tą rocznicą Studio Układanka zaprojektowało logo specjalnie dla CNBCh UW. Hasło przewodnie uroczystości to „5 lat razem!”, co ilustruje znak graficzny w kształcie cząsteczki benzenu z urodzinową świeczką na górze. Środek wypełniają dwa kolory – niebieski przechodzący w zielony. 

Kolor niebieski symbolizuje Wydział Chemii natomiast zielony – Wydział Biologii.

Przejście tonalne od niebieskiego do zielonego wyraża przede wszystkim wspólne działania obu macierzystych wydziałów.

Inspiracją do takiej symboliki są zjawiska zachodzące w chromatografii, czyli metodzie wymyślonej i opracowanej przez Michaiła Cwieta, patrona pięciolecia.