• Polski

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe wzory umów zlecenia oraz umów o dzieło wynikające z ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych.

Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

1.Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

2.OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna] [english version]

3.OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna] [english version]

4.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna] [english version]

5.RACHUNEK [wersja edytowalna] [english version]

Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niepodsiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

6.Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

7.Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

8.OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna] [english version]

9.OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna] [english version]

10.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna] [english version]

11.RACHUNEK [wersja edytowalna] [english version]

Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej

12.Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

13.Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

14.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło) [wersja edytowalna] [english version]

15.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło) [wersja edytowalna] [english version]

16.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski [wersja edytowalna] [english version]

17.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski  [wersja edytowalna] [english version]

Umowa o dzieło, zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

18.Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

19.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło) [wersja edytowalna] [english version]

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich , zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

20.Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

21.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [wersja edytowalna] [english version]

22.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [wersja edytowalna] [english version]

23.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski  [wersja edytowalna] [english version]

24.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski  [wersja edytowalna] [english version]

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

25.Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

26.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [wersja edytowalna] [english version]

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

27.Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna] [english version]

Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku