Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Radiochemia dla medycyny i przemysłu

Radiochemia dla medycyny i przemysłu

O Grupie

Grupa badawcza powstała z myślą o rozwijaniu prac nad zastosowaniem radioizotopów w medycynie (powinowactwo substancji chemicznych do tkanek organizmu), energetyce jądrowej (odpady i monitoring) oraz badaniach nad wytwarzaniem i magazynowaniem energii (akumulatory i baterie, ogniwa paliwowe). Powyższe prace ukierunkowane są w głównej mierze na zastosowanie przemysłowe. Członkowie grupy prowadzą badania farmaceutyków i radiofarmaceutyków w fazie przedklinicznej z wykorzystaniem technik PET/SPECT/CT, zajmują się również modyfikacją i recyklingiem elektrochemicznych źródeł prądu oraz badaniem zjawisk utleniania metali szlachetnych i nieszlachetnych.Grupa dysponuje nowoczesnym i unikatowym wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie na światowym poziomie prac badawczych z zakresu obrazowania molekularnego, syntez związków znakowanych radioizotopami oraz badań materiałów stosowanych w elektrochemicznych źródłach prądu. W skład wyposażenia wchodzi m.in.: trójmodułowy skaner PET/CT/SPECT, system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC) dla myszy i szczurów, komory gorące, generatory izotopowe oraz moduły do syntezy i porcjowania związków znakowanych radioizotopami (m.in. 18F, 64Cu, 68Ga), system kontroli jakości radiofarmaceutyków, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF pozwalający na badanie składu ilościowego i jakościowego próbek, wyposażenie do badań spektroelektrochemicznych (spektrometry UV-vis, potencjostaty), potencjostaty, galwanostaty i testery akumulatorów i baterii.

Działalność badawcza

Grupa dysponuje nowoczesnym i unikatowym wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie na światowym poziomie prac badawczych z zakresu obrazowania molekularnego, syntez związków znakowanych radioizotopami oraz badań materiałów stosowanych w elektrochemicznych źródłach prądu. W skład wyposażenia wchodzi m.in.: trójmodułowy skaner PET/CT/SPECT, komory gorące, generatory izotopowe oraz moduły do syntezy i porcjowania związków znakowanych radioizotopami (m.in. 18F, 64Cu, 68Ga), system kontroli jakości radiofarmaceutyków, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF pozwalający na badanie składu ilościowego i jakościowego próbek, wyposażenie do badań spektroelektrochemicznych (spektrometry UV-vis, potencjostaty), potencjostaty, galwanostaty i testery akumulatorów i baterii.

Usługi badawcze:

Z uwagi na interdyscyplinarny profil działalności oferta współpracy skierowana jest m.in. do biologów, farmaceutów, lekarzy, weterynarzy, chemików itp. Grupa badawcza oferuje możliwość projektowania i wykonywania prac w zakresie:

 1. wykorzystania technik obrazowania izotopowego i optycznego (PET, SPECT) do badania biodystrybucji i metabolizmu leków, monitorowania rozwoju chorób (onkologia, neurologia, kardiologia, choroby kości, choroby metaboliczne i autoimmunologiczne, stany infekcyjne i zapalne itp.) z wykorzystaniem małych zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury),
 2. syntez radiochemicznych z wykorzystaniem izotopu 18F oraz izotopów metalicznych np. 64Cu, 68Ga,
 3. badania właściwości elektrochemicznych materiałów stosowanych w elektrochemicznych źródłach prądu,
 4. badań elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych UV-Vis układów nieorganicznych jak i organicznych w roztworach wodnych i niewodnych
 5. testów akumulatorów i baterii,
 6. organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów naukowych i edukacyjnych w tym popularyzujących wiedzę z zakresu promieniowania jonizującego oraz elektrochemicznych źródeł prądu.

Oferta:

 • Monitorowania rozwoju chorób oraz postępów leczenia (onkologia, neurolo-gia, kardiologia, choroby kości, choroby metaboliczne i autoimmunologiczne, stany infekcyjne i zapalne itp.) na modelach zwierzęcych z wykorzystaniem technik izotopowych i optycznych m.in. PET i SPECT;
 • Opracowania metodologii znakowania radioizotopowego związków chemicznych i materiałów biologicznych m.in. komórek macierzystych;
 • Synteza radiochemiczna z wykorzystaniem izotopu 18F oraz izotopów metalicznych np. 64Cu, 68Ga;
 • Optymalizacja procesu recyklingu metali i ich związków z akumulatorów i baterii;
 • Prototypowanie elektrochemicznych źródeł energii;
 • Organizacja szkoleń, konferencji, warsz-tatów naukowych i edukacyjnych wtym popularyzujących wiedzę z zakresu promieniowania jonizującego oraz magazynowania energii.

O KIEROWNIKU

dr hab. Zbigniew Rogulski

Autor 40 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz patentów i zgłoszeń patentowych z obszaru magazynowania energii oraz radiochemii. Dotychczasowe zaangażowanie i praca naukowa uzyskała uznanie m.in. na wystawach wynalazczości w postaci dziesięciu złotych i siedmiu srebrnych medali. Do najważniejszych wyróżnień zaliczyć można nagrody zespołowe: w konkursie na Polski Produkt Przyszłości, Prezesa Rady Ministrów za osiągniecie naukowo-techniczne, International Federation of Inventors Associations Award za „Technologię recyklingu baterii cynkowo–węglowych i alkalicznych” oraz indywidualne Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską oraz naukowe im. W. Kemuli i im. Grabowskiego.

 


 

Rozwój technik znakowania materiałów biologicznych radioizotopami i ich związkami oraz monitorowania biodystrybucji tych materiałów in vivo. Zoptymalizowana metoda pozwala na krótko, średnio i długookresowe monitorowanie procesu zasiedlania oraz efektu terapeutycznego m.in. komórek macierzystych wykorzystywanych do regeneracji np. mięśnia sercowego lub układu kostnego. Monitoring zmian patologicznych w modelach zwierzęcych z wykorzystaniem związków zawierających izotopy promieniotwórcze.