Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Mikroplastik: małe, ale szkodliwe cząstki

Drobne fragmenty plastikowych cząsteczek, o rozmiarze mniejszym niż 5 milimetrów, stały się nieodłączną częścią naszego środowiska, niosąc za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi i zwierząt. Istnieje kilka niepokojących powodów, dla których mikroplastik jest szkodliwy:

  1. Przenikanie do łańcucha pokarmowego: mikroplastik może dostawać się do łańcucha pokarmowego poprzez zanieczyszczone wody, gleby i roślin. Organizmy morskie, takie jak ryby, połykają mikroplastik, który następnie przenika do organizmów z wyższych ogniw łańcucha pokarmowego, w tym ludzi.
  2. Zanieczyszczenie wód pitnych: mikroplastik często jest obecny w wodach butelkowanych. Przeprowadzone badania wykazują, że mikroplastik może zawierać toksyczne substancje chemiczne, które po spożyciu mogą wpływać negatywnie na zdrowie ludzi, powodując różnego rodzaju schorzenia, w tym problemy hormonalne czy nowotwory.
  3. Zagrożenie dla ekosystemów wodnych: mikroplastik wpływa nie tylko na organizmy, które go połykają, ale także na całe ekosystemy wodne. Zanieczyszczenie wód wpływa na rośliny wodne, organizmy planktonowe i ryby, co może prowadzić do dezorganizacji całego ekosystemu. To zagrożenie dla bioróżnorodności i stabilności ekosystemów wodnych.
  4. Wpływ na zdrowie ludzkie: badania sugerują, że mikroplastik może wpływać na zdrowie ludzi na różne sposoby. Cząsteczki małego mikroplastiku mogą przenikać przez ściany jelit i dostać się do krwiobiegu, co może prowadzić do szkodliwych skutków zdrowotnych, takich jak stany zapalne, problemy immunologiczne i inne choroby. Mikroplastik wykryto już w różnych miejscach ludzkiego organizmu, np. we krwi i mleku matek.
  5. Trudność w rozkładzie: mikrocząstki plastiku rozkładają się przez długi czas, co oznacza, że pozostaje w środowisku przez bardzo długo. To prowadzi do akumulacji mikroplastiku w różnych obszarach, zwiększając jego szkodliwy wpływ na przyrodę i zdrowie ludzi.

W obliczu tych zagrożeń istotne jest podjęcie działań na skalę globalną w celu ograniczenia produkcji plastiku, promowania recyklingu oraz rozwijania alternatywnych, bardziej ekologicznych materiałów. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi wymaga wspólnych wysiłków społeczeństwa, przemysłu i decydentów politycznych.

Projekt Interreg Baltic Sea Region Lakes Connect ma na celu zbudowanie sieci kontaktów między różnymi instytucjami, w tym naukowymi, w celu skutecznego rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniami wód jeziornych, w tym problemem mikroplastiku, szczególnie w kontekście turystycznego użytkowania jezior.

Wspólnie z 4 partnerami z Litwy, Łotwy i Polski dążymy do znalezienia rozwiązań minimalizujących wpływ turystyki na czystość jezior.