Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

LAKES CONNECT spotkanie otwierające projekt

CNBCh UW jako lider projektu Lakes connect, realizowanego przez Grupę Badawczą-Analityczne Centrum Eksperckie-kierowaną przez prof. dr hab. Ewę Bulską zorganizowało spotkanie inauguracyjne, które odbyło się w Warszawie w siedzibie CNBCh UW.

Uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wód Polskich, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głównym celem spotkania była wymiana poglądów oraz uzgodnienie kolejnych kroków realizowanych w projekcie. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość, żeby poznać wszystkich parterów w projekcie.

Uczestnicy spotkania omówili wszystkie sprawy związane z realizacją projektu (tj. założenia, cele, produkty i oczekiwane rezultaty). Pracownicy CNBCh UW –  jako lider projektu – przedstawili zagadnienia związane z zarządzaniem i zasadami komunikacji w projekcie. Przedstawiciel każdego kraju opowiedział o systemie monitoringu wód w krajach partnerskich. W drugim dniu spotkania, wszyscy uczestnicy podpisali umowę partnerską.

Ważnym punktem było omówienie spraw dotyczących planowania badań pilotażowych zanieczyszczenia mikroplastikiem jezior związanego z ruchem turystycznym. Ponadto zaplanowano dodatkowe działania nakierowane na kształcenie uczniów szkół w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom mikroplastikiem.

Spotkanie pozwoliło na szczegółowe omówienie badań pilotażowych oraz zaplanowanie poszukiwań „ekologicznych rozwiązań” dotyczących ochrony jezior w Polsce, Łotwie i Litwie.