Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Mykologiczne

O Grupie

Zajmujemy się ekologią i ewolucją różnych grup grzybów. Liczbę gatunków grzybów szacuje się nawet na 1 mln, co czterokrotnie przekracza liczbę opisanych gatunków roślin. Choć to właśnie z grzybów izoluje się wiele nowych i cennych substancji wykorzystywanych przez człowieka, a ich rola ekologiczna jest nie do przecenienia, ciągle stanowią one stosunkowo słabo poznaną grupę organizmów. Nasze zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na odtwarzaniu ich filogenezy oraz zrozumieniu relacji zależności pomiędzy grzybami a różnymi innymi grupami organizmów.

Działalność badawcza

1. Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów
2. Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy z siedlisk oligotroficznych
3. Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales
4. Ewolucja i taksonomia owadorostów (Laboulbeniales)
5. Badania nad filogenezą i różnorodnością „czarnych drożdży” izolowanych z gleb skażonych ropą
6. Badania różnorodności grzybów mikroskopowych w glebie pochodzącej z Antarktyki i Arktyki
7. Badania różnorodności grzybów w glebie pochodzącej z kurhanów
8. Badania grzybów towarzyszących mrówkom
9. Analiza rozprzestrzeniania Aureoboletus projectellus w Europie

Oferta

  • Identyfikacja molekularna grzybów (zarówno mikroskopowych jak i wielkoowocnikowych) – próbka jest albo owocnik albo kultura grzyba na szalce
  • Identyfikacja morfologiczna grzybów w oparciu o cechy mikroskopowe (zarówno mikroskopowych jak i wielkoowocnikowych) – próbka jest albo owocnik albo kultura grzyba na szalce
  • Inwentaryzacje grzybów wielkoowocnikowych pod ekspertyzy środowiskowe
  • Ekspertyzy z zakresu mykologii budowlanej
  • Mykologiczne ekspertyzy dla sądownictwa i policji
  • Konsultacje dotyczące grzybów jadalnych i trujących
  • Organizacja kursów identyfikacji molekularnej grzybów

Kierownik zespołu

Dr hab. Marta Wrzosek, prof. ucz. jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów dotyczących różnorodności, ewolucji i ekologii grzybów; w latach 2012-2016 prezes, a obecnie rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Mykologicznego; autorka licznych publikacji, programów i audycji popularyzujących wiedzę o grzybach; kierownik i wykonawca w grantach Narodowego Centrum Nauki.