O Grupie

Zespół stanowią lekarze i naukowcy, których głowną misją jest stworzenie i przekazanie pacjentom możliwie czułych i dokładnych testów genetycznych opartych o najnowsze osiągnięcia światowej nauki. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej poszukujemy w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób.


Członkowie grupy

Anna Wójcicka, MD, PhD; Prof. Krystian Jażdżewski, MD, PhD

Kierownik zespołu

dr hab. med. Anna Wójcicka – genetyk, menedżer innowacji. Autorka publikacji na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce i w Europie. Wierzy, że diagnostyka genetyczna jest jednym z najistotniejszych elementów zmieniających współczesną medycynę i podejście do pacjenta. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Zawsze chciała pracować w Polsce, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wyróżniona tytułem Very Important Polish Innovator przez Fundację Godła Promocyjnego Teraz Polska, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Otrzymała tytuł Bizneswoman Roku 2017.

prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski – lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk. Specjalizuje się w genetyce klinicznej. Jest gorącym orędownikiem szerokiego dostępu Polaków do badań genetycznych, umożliwiających wczesną diagnostykę nowotworów. Od lat prowadzi badania w zakresie dziedziczenia chorób i zastosowania technologii sekwencjonowania nowej generacji w medycynie. Przez 10 lat pracował w USA w jednym z najlepszych na świecie zespołów naukowych badających dziedziczenie nowotworów. W tym czasie odkrył gen odpowiedzialny za dziedziczenie raka tarczycy, a opublikowane wyniki badania uplasowały się w rankingu Faculty1000 Medicine wśród 4% najlepszych raportów naukowych. Wrócił do Polski, aby swoje doświadczenie wykorzystać dla popularyzacji badań genetycznych w zakresie dziedziczenia nowotworów w naszym kraju.

 

Działalność badawcza

Zainteresowania badawcze:

  • Comprehensive genetic diagnostics of thrombotic microangiopathies a genetic test and clinical algorithm to predict risk of renal transplant failure.
  • walidacja dostępnytch testow serologicznych i określenie poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 w czasie 1,3,9 i 12 miesięcy od zachorowania na COVID-19.
  • prace związane z opracowaniem, testowaniem i udoskanalaniem produktów i usług służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

Unikalna aparatura badawcza:

  • Hiseq 4000, Ilumina
  • Biomek i5, i7, Beckman Coulter
  • MiniSeq, Ilumina

Research services:

  • testy genetyczne
  • analizy całogenomowe metodą NGS.