Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Mikroorganizmy eukariotyczne

O Grupie

Badamy mikroorganizmy eukariotyczne, które reprezentują znaczną część różnorodności eukariontów. Interesuje nas odtworzenie ich filogenezy oraz opartej na niej nowoczesnej taksonomii, a także poznanie bioróżnorodności i identyfikacja molekularna. Badamy również genomy i transkryptomy, aby zrozumieć ewolucję genomu jądrowego oraz genomów organellarnych. Naszym głównym obiektem badań są fotoautotroficzne eugleniny – jednokomórkowe glony występujące pospolicie w małych zbiornikach słodkowodnych.

Działalność badawcza

 • systematyka, filogeneza i ewolucja zielonych euglenin. Staramy się zarówno lepiej poznać różnorodność tychorganizmów poprzez izolowanie nowych gatunków ze środowiska, obserwacje mikroskopowe i badania molekularne, jak i odtworzyć relacje pokrewieństwa między nimi poprzez skonstruowanie wiarygodnego drzewa filogenetycznego uwzględniającego jak największą liczbę taksonów. Dotychczas zaledwie 10% gatunków ma swoją reprezentację na drzewach filogenetycznych, dlatego stosunki pokrewieństwa pomiędzy taksonami są słabo poznane;
 • identyfikacja molekularna. Opracowaliśmy uniwersalną, szybką i dokładną metodę identyfikacji molekularne jtaksonów (barkod DNA). Umożliwi to monitoring zbiorników wodnych pod kątem bioróżnorodności euglenin, w tym gatunków zdolnych do tworzenia toksycznych zakwitów;
 • pochodzenie i ewolucja intronów niekonwencjonalnych. W genach jądrowych euglenin, oprócz konwencjonalnych intronów spliceosomalnych obecnych u większości eukariontów, występują introny niekonwencjonalne, usuwane niezależnie od spliceosomu. Badamy pochodzenie, mechanizm usuwania z pierwotnych transkryptów i mechanizmy wstawiania intronów niekonwecjonalnych w nowych pozycjach w genach jądrowych;
 • pochodzenie, ewolucja i utrata funkcji chloroplastów drugorzędowych u euglenin i Dictyochophyceae. Wykorzystując dane genomiczne i transkryptomiczne badamy pochodzenie wtórnych chloroplastów, pierwsze etapy endosymbiozy, ewolucję struktury genomów chloroplastowych oraz zmiany ewolucyjne towarzyszące utracie fotosyntezy;
 • genomika beztlenowych mikroorganizmów eukariotycznych z grup Metamonada i Acetosporea;
 • biologiczne oczyszczanie wód zanieczyszczonych ściekam iprzemysłowymi. Eugleniny zielone nie tylko dobrze tolerują obecność wysokich stężeń metali ciężkich i różnych substancji toksycznych w środowisku, ale są również zdolne do ich kumulacji. Prowadzimy badania nad oczyszczeniem wód kopalnianych zanieczyszczonych związkami arsenu używając do tego celu euglenin.

Wyposażenie

 • mikroskop świetlny NIKON Eclipse E-600 z kontrastem Nomarskiego wraz z kamerą wysokiej rozdzielczoś

Oferta

 • identyfikacja toksycznych gatunków euglenin w hodowlanych stawach rybnych;
 • ekspertyzy środowiskowe, zwłaszcza glony w ściekach przemysłowych (cukrowniczych, mleczarskich, zanieczyszczonych metalami ciężkim).
 • konsultacje algologiczne przy konserwacji zabytków i w budownictwie (zespoły glonów rozwijające na tynkach, dachówkach, elewacjach z piaskowca i innych materiałach budowlanych).
 • konsultacje dotyczące sekwencjonowania de novo, składania i adnotacji genomów organellarnych oraz genomów jądrowych mikroorganizmów eukariotycznych.
 • konsultacje analiz filogenetycznych

Kierownik zespołu

Prof. dr hab. Bożena Zakryś jest autorką lub współautorką blisko 50 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu taksonomii, filogenetyki i ewolucji zielonych euglenin. Od 2000 r. Kierownik Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji (do 2015 r. funkcjonującego pod nazwą Zakład Systematyki i Geografii Roślin); laureatka wielu nagród indywidualnych i zespołowych JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe; oznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za dokonania dydaktyczne i działalność organizacyjną w Uniwersytecie Warszawskim; kierownik i wykonawca wielu polskich (KBN, MNiSW,  NCN), amerykańskich i hiszpańskich projektów badawczych.