Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium fotoelektrochemii

O Grupie:

Zainteresowania naukowe Zespołu koncentrują się wokół syntezy i badania właściwości materiałów i układów hybrydowych, znajdujących zastosowanie w elektrokatalizie, fotokatalizie i ogniwach słonecznych. Do tej pierwszej grupy należą układy organiczno-nieorganiczne, w których nanocząstki bimetaliczne Au@Pt o wielkości kilku nanometrów są równomiernie rozproszone w warstwie polimeru przewodzącego osadzonego na elektrodzie. Układy te wykazują wyjątkowo wysoką aktywność w reakcji elektrokatalitycznego utlenienia kwasu mrówkowego – paliwa stosowanego w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. Inne wytwarzane przez nas układy hybrydowe bazują na nanostrukturalnych półprzewodnikach TiO2, ZnO i SrTiO3, charakteryzujących się szeroką przerwą energetyczną. Wytworzenie złącza dwóch półprzewodników ZnO/TiO2 lub TiO2/SrTiO3 prowadzi do przesunięcia zakresu absorpcji promieniowania w stronę światła widzialnego, dzięki czemu procesy fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych, takich jak barwniki czy fenol mogą przebiegać przy udziale światła słonecznego. Trzeci kierunek badań to hybrydowe ogniwa słoneczne tworzone na bazie nanostrukturalnego ZnO pokrytego fotouczulaczem w postaci nanocząstek półprzewodników o małej energii pasma zabronionego (CdS, CdSe) lub układem tandemowym CdS/CdSe. Wytwarzamy również fotoogniwa na bazie polimeru przewodzącego i fullerenów. Trzecim składnikiem tych układów jest polimer przewodzący lub elektrolit redoks.

Oferta:

  • Pomiary FTIR techniką odbiciową w zakresie 4000 – 180 cm-1
  • Badania transmisyjne i odbiciowe UV-vispróbek w zakresie 190 – 3100 nm
  • Współpraca w zakresie hydrotermalnej syntezy nowych materiałów
  • Badania elektrochemiczne, fotoelektrochemiczne i fotokatalityczne nanomateriałów
  • Charakterystyka fotoogniw

 

O kierowniku:

prof. dr hab. Magdalena Skompska

Prowadzi badania naukowe w dziedzinie elektrochemii polimerów przewodzących, półprzewodników i organiczno-nieorganicznych układów hybrydowych i ich zastosowań w elektrokatalizie, fotokatalizie i ogniwach słonecznych. Jest współautorem 75 prac naukowych i licznych wystąpień konferencyjnych. Odbyła staże naukowe m.in. w University of Bath i University of Leicester (Wlk. Brytania), University of Burgundy (Francja), University of Freiburg (Niemcy). Była kierownikiem ośmiu grantów naukowych. Wypromowała siedmiu
doktorów i była kierownikiem 18 prac magisterskich.
Tytuł naukowy profesora posiada od roku 2011. Obecnie współpracuje naukowo z Francją (University of Burgundy), Portugalią (University of Lisbon) i USA (Adelphi University).