Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

BioNanoLab

O Grupie:

Zainteresowania badawcze grupy skupiają się na kilku głównych zagadnieniach. Pierwszym z nich jest opracowywanie metod otrzymywania nanocząstek z materiałów nieorganicznych, organicznych oraz hybrydowych. Otrzymane nanocząstki badane są z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod fizykochemicznych obejmujących techniki mikroskopowe, spektroskopowe, termiczne, elektrochemiczne, itp. Otrzymane struktury wykorzystywane są w wielu zastosowaniach, w tym m.in. jako nośniki leków lub środki kontrastujące w medycznych metodach obrazowania (CT, MRI, SPECT i PET).


Drugą ścieżką badawczą rozwijaną we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN są badania procesów biomineralizacji oraz przemian polimorficznych węglanu wapnia w szkieletach bezkręgowców, takich jak koralowce, gąbki, liliowce itp. Badania te prowadzone są z wykorzystaniem metod spektroskopowych (głównie spektroskopia Ramana) oraz mikroskopowych (SEM, TEM, AFM). Trzecim
obszarem badawczym są zagadnienia diagnostyki chorób nerek, w tym w szczególności zespołu nerczycowego. Badania ukierunkowane są na rozwijanie nowych metod diagnozowania białkomoczu w zespole nerczycowym oraz na modyfikowanie dotychczasowych
protokołów leczenia steroidami. Badania te prowadzone są we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ostatnim tematem badań jest wykorzystanie materiałów nanostrukturalnych w produktach kosmetycznych. W szczególności badania takie prowadzone są z punktu widzenia zastosowania nanomateriałów jako środków konserwujących.

Oferta:
  • Pomiary ramanowskie (w tym rejestracja map ramanowskich)
  • Pomiary mikroskopowe (AFM, mikroskopia fluorescencyjna)
  • Pomiary termograwimetryczne

Kierownik Zespołu:

Dr hab. Maciej Mazur, prof. UW

jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, w tym w tak prestiżowych czasopismach jak Science, Science Advances oraz Chemistry – A European Journal. Jest laureatem Nagrody Naukowej tygodnika Polityka oraz Nagrody im. Grabowskiego. Po otrzymaniu stopnia doktora na Wydziale Chemii UW, w otwartym konkursie uzyskał stypendium NATO na realizację stażu podoktorskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanowego Michigan w grupie prof. Gary’ego Blancharda. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, w tym Instytutem Paleobiologii PAN (prof.Stolarski), Narodowym Instytutem Leków (dr Wiktorska, prof. Szterk), Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (dr Kuźma-Mroczkowska) i Instytutem Medycyny Doświadczalnej Klinicznej PAN (prof. Kaczyńska).