O Grupie

Grupa badawcza powstała z myślą o rozwijaniu prac nad zastosowaniem radioizotopów w medycynie (powinowactwo substancji chemicznych do tkanek organizmu),energetyce jądrowej (odpady i monitoring) oraz badaniach nad wytwarzaniem i magazynowaniem energii (akumulatory i baterie, ogniwa paliwowe).Powyższe prace ukierunkowane są w głównej mierze na zastosowanie przemysłowe.Członkowie grupy prowadzą badania farmaceutyków i readiofarmaceutyków w fazie przedklinicznej z wykorzystaniem technik PET/SPECT/CT,zajmują się również modyfikacją i recyklingiem elektrochemicznych źródeł prądu oraz badaniem zjawisk utleniania metali szlachetnych i nieszlachetnych.