O Grupie

Grupa prowadzi badania dotyczące występowania, właściwości ekofizjologicznych i różnorodności cyjanobakterii, w tym ich najmniejszych przedstawicieli – pikocyjanobakterii, w różnych środowiskach, zarówno typowo wodnych (Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziora Suwalskie, Morze Bałtyckie), przez środowiska graniczne i lądowe, po suche – półpustynne i pustynne (Pamir, Południowa Kalifornia). Testowany jest również wpływ na cyjanobakterie różnych związków stosowanych w zabiegach remediacyjnych.