O Grupie

Grupa prowadzi badania dotyczące występowania, właściwości ekofizjologicznych i różnorodności cyjanobakterii, w tym ich najmniejszych przedstawicieli – pikocyjanobakterii, w różnych środowiskach, zarówno typowo wodnych (Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziora Suwalskie, Morze Bałtyckie), przez środowiska graniczne i lądowe, po suche – półpustynne i pustynne (Pamir, Południowa Kalifornia). Testowany jest również wpływ na cyjanobakterie różnych związków stosowanych w zabiegach remediacyjnych.


Członkowie grupy

dr hab. Iwona Jasser

Kierownik zespołu

Zespół

dr hab. Iwona Jasser
e-mail: jasser.iwona@biol.uw.edu.pl,
tel. +48 22 55 266 80

Członkowie grupy badawczej:

Prof. dr hab. Jan Maria Kwiatowski
dr Iwona Kostrzewska
mgr Aleksandra Bukowska
mgr Natalia Khomutovska
mgr Małgorzata Sandzewicz
mgr Łukasz Lach

Magistranci:

Maja Jerzak
Mark Ninitchuk

 

Działalność badawcza

Badane jest występowanie zakwitów cyjanobakteryjnych, w szczególności toksycznych cyjanobakterii na tle różnych parametrów środowiskowych. Potencjalna i rzeczywista toksyczność cyjanobakterii oceniana jest z wykorzystaniem różnych technik, m.in. analiz mikroskopowych, analiz genów markerowych niezbędnych w identyfikacji genów toksyczności oraz stężenia toksyn. W badaniach różnorodności i toksyczności cyjanobakterii stosowane są zarówno klasyczne badania genetyczne jak i badania metagenomu środowiskowego metodą sekwencjonowania nowej generacji.

Prowadzimy badania we współpracy z Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód i z Grupą Badawczą Biogeochemii i Ekologii Ekosystemów z CNBCh. Współpracujemy również z prof. Francisco Ayalą z Zakładu Ekologii i Biologii Ewolucyjnej i z prof. Adamem Martiny z Zakładu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (UCI).