Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Biogeochemia, ekologia i ochrona ekosystemów

O Grupie

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych badaniach z zakresu: ekologii gatunków, ekologii i ochrony ekosystemów, biogeochemii i toksykologii środowiska.

W skład grupy wchodzi 9 interdyscyplinarnych zespołów naukowych oraz 2 laboratoria aparaturowe: Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) oraz Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED).

LABORATORIA APARATUROWE

  • Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) specjalizuje się m.in. w wykonywaniu analizy spektralnej (FAAS, ICP MS) składu pierwiastkowego gleby, wody, osadów oraz materiałów biologicznych. Ponadto, stosując m.in. techniki LC QTOF MS; GC MS wykonujemy analizy zawartości substancji organicznej (lipidy glebowe), substancji toksycznych w środowisku (m.in. pestycydy chloroorganiczne, cyjanotoksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, polichlorowane bifenyle PCB).
  • Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED) obejmuje zaplecze badawcze pozwalające na prowadzenie eksperymentów polegających na uprawie roślin w kontrolowanych warunkach (fitotrony), analizę glebowego banku nasion (szklarnie), oraz analizę zmienności DNA (pracownia molekularna). Laboratorium prowadzi analizy zmienności morfologicznej, fenologicznej oraz genetycznej na poziomie między i wewnątrz populacyjnym.

Działalność badawcza

Zespoły badawcze:

O Kierowniku

Prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych, jednej pozycji książkowej i 5 rozdziałów w książkach (w jęz. angielskim), publikacji popularnonaukowych, raportów EU. Ekspertka naukowa w KE w ramach projektu ramowego (FP7) IncoNet Eastern Partnership, Inconet Central Asia Country, członek Working Group for ERA‐NET w ramach komitetu programowego SC5: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce. Kierownik licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Kierownik i uczestnik licznych ekspedycji  naukowych m.in. do Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia).

 

 


Ulotki do pobrania:

Laboratorium

Laboratoria akredytowane