Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Odkrycie naukowców z UW wspomagające leczenie raka piersi!

Jest to kolejny etap postępu genetycznego, który może w przyszłości znacznie wpłynąć na nasze zdrowie oraz usprawnić procesy leczenia i zapobiegania chorobie.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Stefano Volinia (CNBCh) i dr Jeff Palatini (CeNT) oraz współpracownicy z Uniwersytetu w Ferrarze zostali uhonorowani okładką w czasopiśmie  Non Coding RNA (CiteScore 9.6).

 

dr Jeff Palatini

dr Stefano Volinia

Naukowcy badali wpływ leków  na ekspresję kolistych cząsteczek RNA (circ RNA) i związek z pokrewnym transkryptem liniowym (linRNA). Ich odkrycie stanowi kolejny etap postępu genetycznego, który może w przyszłości znacznie wpłynąć na nasze zdrowie oraz usprawnić procesy leczenia i zapobiegania chorobie raka piersi.

Krótkie streszczenie oraz link do artykułu poniżej. Pytania prosimy kierować do dr. Jeffa Pallatini, email: j.palatini@cent.uw.edu.pl.

„Prowadzonych jest wiele badań na temat kolistych cząsteczek RNA (circRNA), ale niewiele wiadomo na temat wpływu leków na ich ekspresję i związek z pokrewnym transkryptem liniowym (linRNA). Skupiając się na chorobie raka piersi, przetestowaliśmy różne środki przeciwnowotworowe w dwóch komórkach liniowych, które zawierają panel circRNA/linRNA modulowany lekiem. W zależności od ich roli onkogennej lub przeciwnowotworowej zaobserwowaliśmy regulację w górę circRNA i regulację w dół linRNA w tym samym genie w połączeniu ze specyficznymi zmutowanymi szlakami, takimi jak PI3K/AKT w MCF-7 lub szlakiem naprawy DNA NHEJ w zmutowanej komórce TP53 MDA-MB-231. Co ciekawe, tylko XL765 nie zmienił rakotwórczych cząsteczek circ/linRNA w MCF-7, a AMG511 i GSK1070916 zmniejszyły circGFRA1, jako dobrą odpowiedź na leki w komórkach MDA-MB-231.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu: https://www.mdpi.com/2311-553X/9/3/32

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

The discovery of scientists from the University of Warsaw supporting the treatment of breast cancer. This is the next stage of genetic progress, which in the future may significantly affect our health and improve the processes of treatment and prevention of the disease.

Researchers from The University of Warsaw, Dr. Stefano Volinia (CNBCh) and Dr. Jeff Palatini (CeNT) and collaborators from the University of Ferrara recently had their work featured on the cover of the Journal Non-Coding RNA (CiteScore 9.6). You can find a short description of the work along with a link to the article below. Please direct any questions to Dr. Jeff Palatini, on the following email: j.palatini@cent.uw.edu.pl

“The cellular roles of circular RNAs (circRNAs) are widely studied; albeit little is known about the effects of drugs on their expression and relationship with the cognate linear transcript (linRNA). Focusing on breast cancer, we tested various anticancer agents in two cell lines that comprise a panel of drug-modulated circRNAs/linRNAs.

According to their oncogenic or anticancer role, we observed the upregulation of circRNA and downregulation of linRNA within the same gene in association with specific mutated pathways, such as PI3K/AKT in MCF-7 or the NHEJ DNA repair pathway in the TP53-mutated MDA-MB-231 cell. Interestingly, only XL765 did not alter tumorigenic circ/linRNAs in MCF-7, and AMG511 and GSK1070916 decreased circGFRA1, as drug effectiveness in MDA-MB-231 cells.

View this paper: https://www.mdpi.com/2311-553X/9/3/32