Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

Laboratorium Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

O Grupie:

Grupa skupia się na użyciu narzędzi chemii organicznej w nanotechnologii w kierunku uzyskiwania funkcjonalnych nanomateriałów o potencjalnych zastosowaniach m.in. w fotonice i medycynie. Biblioteka wykorzystywanych przez nas nanomateriałów obejmuje nanocząstki metaliczne, półprzewodnikowe, ferrytowe czy pochodne grafenu. Naszą mocną stroną jest umiejętność programowania właściwości tych nanostruktur, co uzyskujemy poprzez przyłączanie do ich powierzchni zaprojektowanych przez nas związków organicznych. Dzięki temu możemy efektywnie sterować stabilnością materiałów, przestrzennym ułożeniem elementów budulcowych (proces samoorganizacji), rozpuszczalnością w różnych cieczach czy bioaktywnością. Opracowaliśmy także procedury analizy struktury i funkcji uzyskiwanych przez nas nanomateriałów co pozwala nam określać ich potencjał aplikacyjny.

Działalność badawcza:

  1. Badanie szybkości inicjowania peroksydacji lipidów. Kontrola procesu inicjowania reakcji łańcuchowej ma duże znaczenie w badaniach mechanizmu i kinetyki autooksydacji oraz działania antyoksydantów. Badania dotyczą układów emulsyjnych i zawiesin liposomów.
  2. Aktywność antyoksydacyjna polifenoli w układach homo- i heterogenicznych. Określenie wpływu równowag kwasowo-zasadowych na aktywność antyoksydantów fenolowych, powiązanie struktury mono- i polifenoli z ich reaktywnością, określenie wpływu mikrootoczenia na aktywność antyoksydantów fenolowych i polifenolowych, oraz wyznaczenie efektów synergistycznych między antyoksydantami.
  3. Badanie aktywności antyoksydacyjnej katecholamin. Choroby neurodegeneracyjne (jak choroba Alzheimera, Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne), charakteryzują się postępującym zanikiem komórek nerwowych, któremu towarzyszy nadmierne wytwarzanie reaktywnych form tlenu (stres oksydacyjny). Badania mają na celu określenie potencjalnych właściwości ochronnych neuroprzekaźników katecholaminowych względem układów lipidowych, poddanych działaniu reaktywnych form tlenu.
  4. Badania procesów reakcji karbonylowania z udziałem katalizatorów palladowych. Karbonylowanie nitrozwiązków aromatycznych za pomocą tlenku węgla jest alternatywną bezodpadową i bezfosgenową metodą otrzymywania aromatycznych izocyjanianów, karbaminianów lub moczników. Karbaminiany oraz moczniki są szeroko stosowane jako środki ochrony roślin, jako półprodukt w produkcji poliuretanów. Wiele pochodnych moczników oraz karbaminianów wykazuje biologiczną aktywność i znajduje zastosowanie w medycynie. Nasze prace mają na celu opracowanie przyjaznych dla środowiska, selektywnych i wysoce aktywnych katalizatorów reakcji karbonylowania nitrozwiązków i amin.

Oferta:

  • Badanie aktywności antyoksydacyjnej
  • Pomiary kinetyki reakcji z modelowymi rodnikami
  • Badanie stabilności termicznej materia-łów i nanomateriałów w temp. 0-1000°C

O KIEROWNIKU:

prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko

Specjalność: fizyczna chemia organiczna, doktorat w 2000, habilitacja w 2006 roku, tytuł profesora w 2017. Jest autorem ponad 50 publikacji (liczba cytowań>2000, indeks h=21) oraz trzech rozdziałów w monografiach. Podoktorski staż naukowy odbył w National Research Council of Canada w Ottawie w grupie badawczej K.U. Ingolda. Otrzymał nagrody naukowe im. W. Kemuli, im. A. Grabowskiego, nagrody Rektora UW, 12-miesięczne Stypendium Zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 12 miesięczne Stypendium Natural Science and Engineering Research Council of Canada. Jest również laureatem nagrody im. A. Piekary za działalność dydaktyczną. Wypromował 4 doktorów i 24 magistrów. Kierował projektami finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Narodowe Centrum Nauki.