Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

O Grupie:

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na wykorzystaniu surowców odnawialnych. Prowadzone badania wymagają często pracy w atmosferze gazu obojętnego z  użyciem techniki Schlenka lub komory rękawicowej pozwalających na pracę w bezwodnych i beztlenowych warunkach.

Działalność badawcza:

Główne kierunki badawcze grupy obejmują projektowanie nowych przyjaznych  dla użytkownika katalizatorów umożliwiających łatwiejsze oczyszczanie produktów po reakcji, badanie możliwości ich wielokrotnego użycia i rozszerzenie zakresu stosowania reakcji metatezy w syntezie organicznej. Laboratoria badawcze grupy wyposażone są w nowoczesną aparaturę i sprzęt, w tym m.in.: komory rękawicowe („Gloveboxy”), chromatografy GC, GC/MS i HPLC oraz spektrometr NMR 400 MHz z autosamplerem.

Usługi badawcze:

Grupa prowadzi zlecone prace B+R dla zagranicznych i krajowych podmiotów zewnętrznych z zakresu optymalizacji reakcji organicznych, oraz syntezy i testowania katalizatorów (w tym rozmaitych kompleksów metali przejściowych). W Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej istnieje możliwość wykonania we własnym zakresie po przeszkoleniu (grupa nie zatrudnia technika) podstawowych usług i analiz badawczych:

  • oznaczanie lotnych substancji organicznych (ocena jakościowa składu chemicznego związków organicznych oraz ocena jakościowa stopnia zanieczyszczenia związków organicznych);
  • pomiar widm NMR w izotropowych układach ciekłych – opłata za pomiary obliczana jest na podstawie rzeczywistego czasu akwizycji próbek i nie jest związana z czasem logowania użytkownika;
  • pracę z substancjami wrażliwymi na działanie wilgoci lub powietrza w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego;
  • suszenie i oczyszczanie rozpuszczalników w atmosferze gazu obojętnego (argonu);
  • oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera.

Kierownik Grupy:

prof. dr hab. inż. Karol Grela

zajmuje się zagadnieniami związanymi z syntezą związków organicznych, metatezą olefin oraz chemią metaloorganiczną. Uzyskał tytuł mgr inż. na Wydziale Chemicznym PW, a następnie tytuł doktora w IChO PAN. Po stażu doktorskim u prof. Aloisa Fürstnera w Instytucie Maxa Plancka w Mülheim wrócił do Polski, gdzie w 2003 obronił pracę habilitacyjną (IChO), a w 2008 uzyskał tytuł profesora. Jest laureatem wielu nagród, a jego dorobek naukowy obejmuje ponad 160 publikacji i 18 rodzin patentów. Wyniki badań Prof. Greli znajdują praktyczne zastosowania w przemyśle, a kilka katalizatorów opracowanych w Warszawie zostało skomercjalizowanych. Prof. Grela należy do rad wydawniczych czasopism chemicznych, jest członkiem wielu towarzystw chemicznych, członkiem Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki oraz Naukowej Rady Doradczej firmy Polpharma SA, a także Doradcą Naukowym firmy Apeiron Synthesis SA.

 

Projekty realizowane przez Grupę Badawczą

Tytuł Kierownik projektu Okres realizacjiFinansowanieDodatkowe informacje
Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej.dr hab. Anna Kajetanowicz01.06.2022 - 31.05.2027Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata
BIS 11
Opis
Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin. prof. dr hab. inż. Karol Grela 01.10.2020 - 30.09.2025Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO 11Opis
Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia.prof. dr hab. inż. Karol Grela 27.02.2020 - 26.10.2023Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17Opis
Coordination Chemistry Inspires molecular Catalysis (CCIMC) Program: MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS H2020-MSCA-ITN-2019- European Joint Doctorateprof. dr hab. inż. Karol Grela 03.2022-02.2024MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS
H2020-MSCA-ITN-2019-European Joint Doctorate
Opis
Karta projektu