Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Radiochemii i Chemii Atmosfery

Laboratorium Radiochemii i Chemii Atmosfery

O Grupie

Tematyka grupy badawczej obejmuje następujące zagadnienia:

  • analizę składu wtórnych aerozoli organicznych wygenerowanych w skonstruowanym w naszym laboratorium reaktorze przepływowym za pomocą HPLC/MS oraz GC/MS;
  • identyfikację związków organicznych (białka, oleje schnące, woski oraz żywice) w próbkach spoiw malarskich za pomocą GC/MS;
  • identyfikację barwników naturalnych (flawonoidy, antrachinony oraz kwas galusowy i jego pochodne) w próbkach tkanin zabytkowych za pomocą HPLC/MS.

Zainteresowania badawcze członków grupy skupiają się wokół: chemii atmosfery, kinetyki chemicznej, analizy związków organicznych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas.

Działalność badawcza

W pracowni grupy wykonywane jest szereg ekspertyz na potrzeby przemysłu oraz w ramach współpracy międzyuczelnianej, m.in.: identyfikacja związków organicznych (m.in. spoiw malarskich) w próbkach pochodzących z dzieł sztuki za pomocą GC/MS oraz LC/MS, identyfikacja zanieczyszczeń bibułek papierosowych za pomocą GC/MS, identyfikacja produktów syntezy stabilizatorów za pomocą GC/MS oraz LC/MS oraz badanie zawartości białka w próbkach lateksu do produkcji rękawic za pomocą LC/MS. Ceny analizy jednej próbki zależą w dużej mierze od charakteru badania, liczby analitów itd.

Oferta

Oznaczanie związków organicznych metodami chromatograficznymi

O KIEROWNIKU

 dr hab. Tomasz Gierczak

jest pracownikiem w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się badaniami w zakresie chemii atmosfery oraz oznaczaniem śladowych ilości związków organicznych. Wielokrotnie przebywał w Chemical Science Division National Oceanic and Atmospheric Administration w Boulder w Kolarado. Jest autorem ponad 75 publikacji ogłoszonych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

 


Zbudowanie i uruchomienie reaktora przepływowego za pomocą, którego zbadano mechanizm reakcji utleniania mono- i seskwiterpenów ozonem w fazie gazowej prowadzącej do powstania wtórnych aerozoli organicznych (SOA). Efektem eksperymentów z reaktorem przepływowym było zaproponowania nowej drogi powstawania SOA poprzez utlenienie pierwotnych produktów reakcji ozonolizy mono- i seskwiterpenów, do którego dochodzi w fazie ciekłej.