Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium powierzchni

Laboratorium powierzchni

O grupie:

Obszar zainteresowań badawczych grupy obejmuje zagadnienia związane z adsorpcją oraz samoorganizacją cząsteczek organicznych na powierzchniach stałych. W szczególności w odniesieniu do konstruowania biomimetycznych membran lipidowych, które wykorzystywane są jako platformy do badania oddziaływań lipidów z peptydami oraz lipopeptydami o charakterze antybiotykowym. Badania grupy mają na celu określenie mechanizmów determinujących ich aktywność membranolityczną oraz selektywność. Szczególnie istotnym elementem jest poszukiwanie korelacji pomiędzy sekwencją aminokwasów w peptydach lub lipopeptydach a ich aktywnością względem dwuwarstwy lipidowej o określonym składzie reprezentującym odmienne typy membran biologicznych. Ponadto, zespół zajmuje się badaniem procesów dalekozasięgowego transportu elektronowego w peptydach i białkach. Umożliwia to zrozumienie mechanizmów przeniesienia elektronu w układach biologicznych, jak również pozwala ocenić przydatność biomolekuł z punktu widzenia ich wykorzystania w elektronice molekularnej.

Oferta:

  • Obrazowanie AFM powierzchni stałych (metale, półprzewodniki, ceramiki, tworzywa, warstwy polimerowe/organiczne): topografia, mapowanie właściwości
    nanomechanicznych, przewodnictwo
    elektryczne
  • Mapowanie oddziaływań specyficznych (np. antygen-przeciwciało) z wykorzystaniem AFM w trybie rozpoznania molekularnego
  • Obrazowanie AFM oraz STM w warunkach elektrochemicznych

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Strukturalna charakterystyka w skali molekularnej kanału jonowego uformowanego w warstwie lipidowej przez peptyd antybiotykowy – gramicydynę. Obrazowanie STM umożliwiło uzyskanie unikalnej informacji odnośnie konformacji aktywnej formy kanału, stopnia agregacji peptydu oraz jego wpływu na uporządkowanie cząsteczek lipidu w warstwie

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik grupy:

prof. dr hab. Sławomir Sęk

Nagrody:
• Nagroda im. Włodzimierza Kołosa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku
• Nagroda im. Antoniego Grabowskiego, Wydział Chemii UW w 2008 roku.

Staże naukowe:
University of California, Berkeley (USA); California State University, Long Beach (USA); University of Guelph (Canada).

Najważniejsze publikacje:
• J. M. Wenda, J. Juhaniewicz, D. Tymecka, D. Konarzewska, S. Sek, Modulation of Activity of Ultrashort Lipopeptides toward Negatively Charged Model Lipid Films, Langmuir 33(19), 4619–4627 (2017).
• J. Pawlowski, J. Juhaniewicz, A. Guzeloglu, S. Sek, Mechanism of Lipid Vesicles Spreading and Bilayer Formation on a Au(111) Surface, Langmuir 31(40), 11012–11019 (2015).
• S. Sek, T. Laredo, J. R. Dutcher, J. Lipkowski, Molecular Resolution Imaging of an Antibiotic Peptide in a Lipid Matrix J. Am. Chem. Soc. 131(18), 6439–6444 (2009).