Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł

Laboratorium Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł

O grupie:

Grupa skupia się na użyciu narzędzi chemii organicznej w nanotechnologii w kierunku uzyskiwania funkcjonalnych nanomateriałów o potencjalnych zastosowaniach m.in. w fotonice i medycynie. Biblioteka wykorzystywanych przez nas nanomateriałów obejmuje
nanocząstki metaliczne, półprzewodnikowe, ferrytowe czy pochodne grafenu. Naszą mocną stroną jest umiejętność programowania właściwości tych nanostruktur, co uzyskujemy poprzez przyłączanie do ich powierzchni zaprojektowanych przez nas związków organicznych. Dzięki temu możemy efektywnie sterować stabilnością materiałów, przestrzennym ułożeniem elementów budulcowych (proces samoorganizacji), rozpuszczalnością w różnych cieczach czy bioaktywnością. Opracowaliśmy także procedury analizy struktury i funkcji uzyskiwanych przez nas nanomateriałów co pozwala nam określać ich potencjał aplikacyjny.

Oferta:

  • Synteza nanocząstek metalicznych (Au, Ag; sferyczne, nanotrójkąty, nanoprę-ty), półprzewodnikowych (PbS; sferycz-ne) itlenku żelaza (Fe3O4; sferyczne, sześcienne)
  • Projektowanie isynteza funkcjonalnych nanomateriałów do dostarczania leków

Kierownik grupy:

absolwent międzynarodowych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim pod kierownictwem prof. J. Mieczkowskiego. W trakcie studiów odbył praktykę w grupie prof. Swager MIT, USA, a następnie staż podoktorski pod kierunkiem prof. Liz-Marzan w Instytucie CICbioma GUNE w Hiszpanii. Obecnie pracuje nad dynamiczną samoorganizacją nanomateriałów.

 


W ciągu ostatnich kilku lat udało się nam udowodnić, że dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu organicznej otoczki nanocząstek jesteśmy w stanie przygotować nanomateriały o uporządkowanej i jednocześnie przełączalnej strukturze. Wraz ze zmianą uporządkowania nanocząstek obserwujemy zmiany właściwości optycznych naszych materiałów, co pozwoliło nam m.in. uzyskać pierwszy przełączalny metamateriał zbudowany z nanocząstek (Natcomm, 2015, 6590). Udało się nam również uzyskać analogiczne struktury, których właściwościami można sterować za pomocą światła.