Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Katalizy Asymetrycznej i Wysokociśnieniowej Syntezy Organicznej

Laboratorium Katalizy Asymetrycznej i Wysokociśnieniowej Syntezy Organicznej

Działalność badawcza

Prowadzimy badania w obszarze metodologii stereokontrolowanej syntezy organicznej, ze szczególnym naciskiem na reakcje enancjoselektywne z użyciem chiralnych organokatalizatorów oraz kompleksów metali przejściowych. Poszukujemy skutecznych układów katalitycznych umożliwiających prowadzenie nowych i trudnych asymetrycznych reakcji organicznych. Są wśród nich procesy, w których generowane jest czwartorzędowe centrum stereogeniczne. W naszym obszarze zainteresowań znajdują się różnego rodzaju addycje/cykloaddycje do grupy karbonylowej i iminowej, sprzężone addycje z udziałem różnych akceptorów Michaela oraz reakcje o charakterze kaskadowym. Ponadto, prowadzimy prace zmierzające do opracowywania nowych rozwiązań w asymetrycznej syntezie związków fluoroorganicznych, istotnych z punktu widzenia chemii biomedycznej – przede wszystkim chiralnych pochodnych trifluorometylowych. Kolejny ważny kierunek naszych badań dotyczy zastosowań techniki wysokociśnieniowej w syntezie organicznej, w celu uzyskania związków trudnych do otrzymania metodami klasycznymi. Szczególnie interesuje nas wpływ ciśnienia (do 10 kbar) na przebieg procesów katalitycznych, w tym r eakcji enancjoselektywnych. Opracowane przez nas metodologie znajdują zastosowanie w syntezach wybranych bloków budulcowych, w tym związków aktywnych biologicznie oraz ich analogów.

Kierownik zespołu

dr hab. Piotr Kwiatkowski

Adiunkt na Wydziale Chemii UW, autor około czterdziestu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych (w tym ośmiu w Org. Lett.). Pracę doktorską wykonał w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie pod kierunkiem prof. J. Jurczaka. Odbył roczny staż zagraniczny na Uniwersytecie Princeton w grupie prof. D. W. C. MacMillana. W 2012 roku uzyskał stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, a w 2013 roku został laureatem Nagrody Naukowej im. Profesora M. Mąkoszy. Był stypendystą FNP w ramach programów
Start oraz Kolumb. Za rozprawę doktorską otrzymał
nagrody Prezesa Rady Ministrów, PTChem i Sigma-Aldrich oraz im. Białkowskiego. Na Wydziale Chemii UW był kierownikiem sześciu prac magisterskim oraz promotorem pomocniczym jednego doktoratu. Wskaźnik Hirscha – 16.