Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium biochemicznych zastosowań spektroskopii SERS

Laboratorium biochemicznych zastosowań spektroskopii SERS

O Grupie:

Określanie składu chemicznego warstwy powierzchniowej różnych materiałów jest bardzo ważne zarówno w badaniach podstawowych jak i stosowanych. Analizy takie można prowadzić wieloma różnymi metodami, przy czym znaczna część dostępnych technik badawczych pozwala tylko na określanie składu powierzchni próbki, która znajduje się w wysokiej próżni. W wielu przypadkach interesuje nas jednak wyznaczenie składu powierzchni badanego obiektu znajdującego się w warunkach in situ, czyli, na przykład, w gazie o „normalnym” lub podwyższonym ciśnieniu albo w cieczy. Wykonanie analizy powierzchniowej próbki znajdującej się w cieczy lub powietrzu jest szczególnie istotne dla obiektów biologicznych, dla których umieszczenie próbki w próżni powoduje zazwyczaj nieodwracalną zmianę jej struktury i zniszczenie obiektu. Kilka lat temu opracowana została nowa technika analityczna nazwana SHINERS (co jest akronimem nazwy angielskiej shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy), która pozwala na zarejestrowanie widma ramanowskiego molekuł tworzących fazę powierzchniową (w tym próbek biologicznych) w warunkach in situ. Metoda ta polega na rejestracji widma Ramana z analizowanej powierzchni, która przed pomiarem pokrywana jest nanocząstkami metalu efektywnie podtrzymującego rezonans plazmonów powierzchniowych. Używane nanocząstki są otoczone bardzo cienką (o typowej grubości 2-6 nm) przezroczystą warstwą ochronną, która chroni przed bezpośrednim kontaktem metalu plazmonicznego z badaną próbką. Osadzone na próbce nanorezonatory elektromagnetyczne lokalnie znacznie zwiększają natężenie pola elektrycznego promieniowania elektromagnetycznego padającego na próbkę. W przypadku rejestracji widma Ramana powierzchni pokrytej nanorezonatorami obserwuje się więc duży wzrost intensywności sygnału od molekuł znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rezonatora. Stosując technikę SHINERS można więc określać w warunkach in situ skład chemiczny powierzchni różnych układów, w tym układów biologicznych (na przykład ścian komórkowych). Jednym tematów rozwijanych w „Laboratorium biochemicznych zastosowań spektroskopii SERS” jest opracowanie nowych materiałów ułatwiających badania materiałów biologicznych za pomocą spektroskopii SHINERS.

Oferta:

  • Interpretacja uzyskanych widm SERS

O KIEROWNIKU:

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.

jest współautorem ponad 110 prac oryginalnych oraz 10 prac przeglądowych. Główne kierunki jego działalności naukowej to rozwijanie metod spektroskopii ramanowskiej oraz synteza nowych materiałów plazmonicznych wykorzystywanych jako nanorezonatory elektromagnetyczne do pomiarów ramanowskich. Prof. Kudelski odbył dwa długoterminowe (razem około 3 lat) staże naukowe w Instytucie Fritza Habera Towarzystwa im. Maxa Plancka w Berlinie.