Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

LABORATORIUM BADAŃ POLIMERÓW

LABORATORIUM BADAŃ POLIMERÓW

O Grupie

Nasz zespół specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych kopolimerów blokowych i ich wykorzystaniu jako matryc do syntezy funkcjonalnych nanomateriałów, zwłaszcza, nanostrukturalnych
pokryć powierzchniowych mających zastosowa
nie m. in. jako ultra-cienkie warstwy przewodzące, elementy ogniw fotowoltaicznych, sensory albo elektrokatalizatory. W ramach naszych projektów rozwijane będą metody nadawania dalekozasięgowego uporządkowania przestrzennego domenom kopolimerów blokowych metodami ukierunkowanej, przyspieszonej samoorganizacji (ang. directed self-assembly, DSA) wykorzystujące m.in. kierunkujące działanie pól zewnętrznych (elektrycznych i magnetycznych, termicznych). Eksperymenty te zostaną w części przeprowadzone przy wykorzystaniu algorytmów machine-learning w trybie in-situ z wykorzystaniem wiązki promieniowania rentgenowskiego przy współpracy z badaczami z amerykańskiego ośrodka  synchrotronowego Brookhaven National Laboratory. Badania te, oprócz bezpośredniego wpływu na rozwój wiedzy o polimerach, pozwolą opracować uniwersalną platformę eksperymentalną do szybkich badań przesiewowych innych materiałów. Dodatkowym kierunkiem badań jest poszerzenie biblioteki motywów strukturalnych dostępnych na drodze samoorganizacji BCPs. Szukamy ich w strukturach nierównowagowych wytwarzanych przez kopolimery blokowe m.in. w układach wielowarstwowych, będących obecnie bardzo słabo poznanym aspektem procesu samoorganizacji.
Badania te mają na celu syntezę innowacyjnych
funkcjonalnych materiałów w oparciu o otrzymane matryce kopolimerowe do zastosowań m.in. w sensorach zanieczyszczeń powietrza.

Charakterystyka powierzchni materiałów miękkich metodami rentgenowskimi i mikroskopowymi:

  •  Rozpraszanie niskokątowe promieniowania X, SAXS, GISAXS, reflektometria, techniki synchrotronowe
  • Inżynieria cienkich powłok organicznych i nieorganicznych
  • Doradztwo w zakresie stosowanej powierzchni: aktywacja plazmowa, klejenie, zabezpieczanie przed utlenianiem

Kierownik zespołu

dr hab. Paweł Majewski

doktoryzował się na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych w 2013 r., a następnie pracował naukowo w Brookhaven National Laboratory (w Center for Functional Nanomaterials). Wrócił do Polski po otrzymaniu grantu powrotowego Marii Skłodowskiej-Curie Polonez przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie pracuje w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, gdzie, w ramach grantu First Team otrzymanego z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kieruje zespołem badającym materiały polimerowe.

Staże badawcze:
Od 2016 – staż powrotowy Polonez, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
2013-2016 – staż podoktorski Brookhaven National Laboratory, Nowy Jork, USA
2005 – Staż badawczy, University of California at Santa Barbara, USA
2004 – Staż badawczy, University of South Florida