Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Grupa Biologii Strukturalnej

Grupa Biologii Strukturalnej

O Grupie

Grupa stanowi część Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych (LBSBio). Zajmuje się badaniem struktury i funkcji białek, głównie przy pomocy krystalografii, niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Dodatkowo, analiza modeli doświadczalnych uzupełniana jest przez analizę bioinformatyczną, symulację dynamiki białek oraz badania funkcji białek in vitro i w hodowli komórkowej. Interesujemy się m.in. rodzinami białek, które są stosunkowo mało poznane i mało podobne do białek o znanej strukturze, a zatem modele doświadczalne mogą w tym przypadku udzielić kluczowej odpowiedzi na pytania o aktywność enzymatyczną, funkcję i wygląd tych białek. Rozwijamy również zastosowania białek w biotechnologii i diagnostyce medycznej oraz opracowujemy cząsteczki mogące stanowić nowe leki.

Działalność badawcza

Obecnie nasze badania skupiają się na ludzkich białkach wiążących RNA oraz na bakteryjnych proteazach. Jednym z tematów badań są regulatorowe białka mitochondrialne, ponieważ mitochondria są głównym źródłem energii w komórce w postaci adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), jak również związane są z wieloma ważnymi procesami biologicznymi i patologicznymi (apoptozą, stanami zapalnymi, procesami nowotworzenia czy neurodegeneracji). Dodatkowym tematem badań naszej grupy są przeciwwirusowe białka wrodzonego układu odpornościowego z rodziny IFIT. Białka te ulegają ekspresji w zakażonych wirusem komórkach, gdzie wiążą i unieszkodliwiają wirusowe RNA. Zajmujemy się badaniem specyficzności wiązania RNA przez białka IFIT oraz rolą kompleksów zawierających białka IFIT w zwalczaniu infekcji wirusowych, jak również zastosowaniem białek IFIT w diagnostyce medycznej. Najnowszym projektem badawczym w grupie jest opracowanie strategii usuwania wybranych białek w bakteriach dzięki chimerycznym związkom, które zwiążą docelowe białko i skierują je do degradacji przez proteazę. Dzięki takiemu rozwiązaniu można będzie stosować podejście genetyki chemicznej do badania funkcji białek, jak również rozwijać nowe antybiotyki. Powiązanie badanych białek z chorobami ludzkimi (chorobami zakaźnymi, mitochondrialnymi, stanami zapalnymi czy rakiem), czyni z nich istotne medycznie obiekty badań oraz potencjalne cele działania terapii leczniczych. Uzyskane struktury mogą być zatem podstawą projektowania leków lub nowych podejść diagnostycznych. Oferujemy możliwość współpracy w uzyskiwaniu i interpretacji doświadczalnych modeli struktury białek.

Oferta:

  • Krystalizacja białek – wysokoprzepustowa analiza przesiewowa i optymalizacja kryształ
  • Krystalizacja białek błonowych – automatyczne nastawianie płytek LCP wraz z wizualizacją
  • Pomiar oddziaływania białko-ligand – mikrotermoforeza, różnicowa fluorymetria skaningowa
  • Pomiar wielkości cząstek białka i kompleksów białkowych – SEC-RI-MALS oraz DLS
  • Ekspresja (prokariotyczna i eukariotyczna) i oczyszczanie chromatograficzne białek
  • Hodowla komórkowa w małej i średniej skali laboratoryjnej
  • Uzyskiwanie i analiza modeli strukturalnych białek – doświadczalnych lub obliczeniowych

Link do strony Grupy Badawczej: https://gorna.uw.edu.pl/en

 


Dr Maria Górna w 2015 r. uzyskała wsparcie finansowe na założenie własnej grupy badawczej z kilku prestiżowych programów: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, EMBO Installation grant, LIDER NCBR oraz Sonata NCN. Otrzymane wsparcie zaowocowało utworzeniem prężnej, międzynarodowej grupy badawczej prowadzącej ambitne badania podstawowe i aplikacyjne.


Kierownik Grupy:

Dr Maria Górna specjalizuje się w badaniach relacji struktura-funkcja białek uczestniczących w procesach ważnych dla fizjologii człowieka lub związanych ze stanami chorobowymi. Prowadzi również badania aplikacyjne służące inżynierii i zastosowaniu białek w biotechnologii i diagnostyce. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Cambridge i 5-letni staż podoktorski w Centrum Medycyny Molekularnej w Wiedniu. Kierowała projektami finansowanymi przez NCN, NCBR, EMBO, MNiSW oraz program Horyzont 2020. Laureatka EMBO Installation Grant i programów LIDER, Fulbright STEM Impact Award i L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, dwukrotna laureatka stypendiów w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, członkini zarządu Marie Curie Alumni Association (2018-2020). Otwarta na współprace wymagające uzyskania lub analizy modeli strukturalnych białek.