O Grupie

Grupa stanowi część Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
(LBSBio). Zajmuje się badaniem struktury i funkcji białek, głównie przy
pomocy krystalografii, niskokątowego rozpraszania promieniowania
rentgenowskiego (SAXS) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
Dodatkowo, analiza modeli doświadczalnych uzupełniana jest przez analizę
bioinformatyczną, symulacje dynamiki białek oraz badania funkcji białek
in vitro i w hodowli komórkowej. Interesujemy się m.in. rodzinami
białek, które są stosunkowo mało poznane i mało podobne do białek o
znanej strukturze, a zatem modele doświadczalne mogą w tym przypadku
udzielić kluczowej odpowiedzi na pytania o aktywność enzymatyczną,
funkcję i wygląd tych białek. Rozwijamy również zastosowania białek w
biotechnologii i diagnostyce medycznej oraz opracowujemy cząsteczki
mogące stanowić nowe leki.


Członkowie grupy

dr Maria Górna

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 685, nr pok.: 3.114

E-mail: mgorna@chem.uw.edu.pl

Dr Maria Górna specjalizuje się w badaniach relacji struktura-funkcja białek uczestniczących w procesach ważnych dla fizjologii człowieka lub związanych ze stanami chorobowymi. Prowadzi również badania aplikacyjne służące inżynierii i zastosowaniu białek w biotechnologii i diagnostyce. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Cambridge i 5-letni staż podoktorski w Centrum Medycyny Molekularnej w Wiedniu. Kierowała projektami finansowanymi przez NCN, NCBR, EMBO, MNiSW oraz program Horyzont 2020. Laureatka EMBO Installation Grant i programu LIDER, dwukrotna laureatka stypendiów w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, członkini zarządu Marie Curie Alumni Association (2018-2020). Otwarta na współprace wymagające uzyskania lub analizy modeli strukturalnych białek.

 

Zespół

Klimecka Maria dr
tel.: 26 642, nr pok.: 3.131
e-mail: mklimecka@chem.uw.edu.pl

Nowacka Martyna dr
tel.: 26 642, nr pok.: 3.131
e-mail: mnowacka@chem.uw.edu.pl

Merski Matthew dr
tel.: 26 642, nr pok.: 3.131
e-mail: merski@chem.uw.edu.pl

Trzemecka Anna dr
tel.: 26 685, nr pok.: 3.114
e-mail: a.trzemecka@uw.edu.pl

Doktoranci:

Izert Matylda mgr
tel.: 26 642, nr pok.: 3.131
e-mail: matylda.izert@student.uw.edu.pl

Karolak Natalia mgr
tel.: 26 642, nr pok.: 3.131
e-mail: natalia.karolak@chem.uw.edu.pl

Dawidziak Daria mgr inż.
tel.: 26 787, nr pok.: 3.101
e-mail: d.dawidziak@student.uw.edu.pl

Studenci:

Kuska Mikołaj lic.
tel.: 26 642, nr pok. 3.131
e-mail: m.kuska@student.uw.edu.pl

Kamil Szostak lic.
tel.: 26 642, nr pok. 3.131
e-mail: kr.szostak@student.uw.edu.pl

Patrycja Szybowska lic.
tel.: 26 642, nr pok. 3.131
e-mail: p.szybowska@student.uw.edu.pl

Piotr Twardowski
tel.: 26 642, nr pok.: 3.131
e-mail: pk.twardowski@student.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Obecnie nasze badania skupiają się na ludzkich białkach wiążących RNA
oraz na bakteryjnych proteazach. Jednym z tematów badań są regulatorowe
białka mitochondrialne, ponieważ mitochondria są głównym źródłem energii
w komórce w postaci adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), jak również
związane są z wieloma ważnymi procesami biologicznymi i patologicznymi
(apoptozą, stanami zapalnymi, procesami nowotworzenia czy
neurodegeneracji). Dodatkowym tematem badań naszej grupy są
przeciwwirusowe białka wrodzonego układu odpornościowego z rodziny IFIT.
Białka te ulegają ekspresji w zakażonych wirusem komórkach, gdzie wiążą
i unieszkodliwiają wirusowe RNA. Zajmujemy się badaniem specyficzności
wiązania RNA przez białka IFIT oraz rolą kompleksów zawierających białka
IFIT w zwalczaniu infekcji wirusowych, jak również zastosowaniem białek
IFIT w diagnostyce medycznej. Najnowszym projektem badawczym w grupie
jest opracowanie strategii usuwania wybranych białek w bakteriach dzięki
chimerycznym związkom, które zwiążą docelowe białko i skierują je do
degradacji przez proteazę. Dzięki takiemu rozwiązaniu można będzie
stosować podejście genetyki chemicznej do badania funkcji białek, jak
również rozwijać nowe antybiotyki. Powiązanie badanych białek z
chorobami ludzkimi (chorobami zakaźnymi, mitochondrialnymi, stanami
zapalnymi czy rakiem), czyni z nich istotne medycznie obiekty badań oraz
potencjalne cele działania terapii leczniczych. Uzyskane struktury mogą
być zatem podstawą projektowania leków lub nowych podejść
diagnostycznych.

Oferujemy możliwość współpracy w uzyskiwaniu i interpretacji doświadczalnych modeli struktury białek.

Oferta:

  • Krystalizacja białek – wysokoprzepustowa analiza przesiewowa i optymalizacja kryształ
  • Krystalizacja białek błonowych – automatyczne nastawianie płytek LCP wraz z wizualizacją
  • Pomiar oddziaływania białko-ligand – mikrotermoforeza, różnicowa fluorymetria skaningowa
  • Pomiar wielkości cząstek białka i kompleksów białkowych – SEC-RI-MALS oraz DLS
  • Ekspresja (prokariotyczna i eukariotyczna) i oczyszczanie chromatograficzne białek
  • Hodowla komórkowa w małej i średniej skali laboratoryjnej
  • Uzyskiwanie i analiza modeli strukturalnych białek – doświadczalnych lub obliczeniowych