Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wydziałowe laboratorium zaawansowanej inżynierii kryształów im. Jana Czochralskiego

O Grupie

Podstawową tematyką badawczą, która podejmowana jest w Laboratorium im J. Czochralskiego jest inżynieria krystaliczna oraz badania fizykochemiczne w zakresie chemii supramolekularnej klatratów i hydratów gazów oraz cieczy. Badania stabilności klatratów wykonywane są przy pomocy aparatu DSC i/lub kalorymetru sprzężonego z FTIR i MS. W celu zapewnienia kompleksowości analizy rozszerzane są o badania procesów nukleacji. Badania nukleacji oraz wpływu rozmaitych związków na tworzenie się klatratów gazów (w szczególności metanu) prowadzone są przy użyciu laserowego miernika wielkości cząstek wyposażonego w unikatową komorę ciśnieniową (komora nie jest komercyjnie dostępna). Otrzymanie klatratów metanu i/lub innych gazów czy cieczy w celu podania ich badaniom strukturalnym (np. metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich na monokrysztale) nie jest sprawą trywialną. W warunkach laboratoryjnych jest to możliwe dzięki zastosowaniu zestawu do krystalizacji in situ. Jest to sterowany komputerowo przyrząd w skład którego wchodzi laser podczerwowy. Obecnie jedynie kilkanaście laboratoriów na świecie dysponuje urządzeniem do krystalizacji in situ. W Polsce, poza Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nie ma drugiego laboratorium, gdzie tego typu przystawka byłaby dostępna. Jeden z dyfraktometrów na którym odbywa się krystalizacja jest dodatkowo sprzężony ze spektrometrem Ramana oraz ze spektrometrem NIR.

Działalność badawcza

Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego posiada miedzy innymi: dyfraktometr monokrystaliczny Bruker Venture o dwóch niezależnych źródłach promieniowania Mo ST oraz Cu IμS, wyposażony w przystawkę temperaturową CryoStream PLUS, spektrometr Ramana MonoVista/ SP, spektrometr bliskiej podczerwieni FT-NIR Nicolet 6700 z sondą in situ do badań cieczy i ciał stałych. Laboratorium prowadzi badania naukowe oraz rozwojowe w ramach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie szeroko rozumianej inżynierii krystalicznej i fizykochemii kryształów.

Członkowie grupy są otwarci na: tworzenie nowych możliwości badawczych, kształcenie młodej kadry naukowej na najwyższym światowym poziomie, prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach wykonywanych prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Każdy z aparatów Laboratorium może być wykorzystany do wykonywania zleceń na potrzeby środowiska naukowego i podmiotów zewnętrznych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z następującymi pracownikami:

dr Łukasz Dobrzycki
e-mail: (dobrzyc@chem.uw.edu.pl);

prof. dr hab. Michał K. Cyrański
e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl

Oferta

  •  Rentgenowska analiza strukturalna na monokrysztale (XRD) w zakresie temperatur 100-500K
  •  Rentgenowska analiza na materiale proszkowym (PWXRD) w zakresie temperatur 100-500K
  •  Pomiary kalorymetryczne zużyciem aparatu DSC w zakresie temperatur -170 do 700°C lub TGA/DSC w zakresie temperatur -150 do 1000°C
  •  Spektroskopia Ramana ciał stałych i cieczy w zakresie temperatur 100-500K

O KIEROWNIKU

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

Jest współautorem ponad 150 prac oryginalnych oraz 14 prac przeglądowych. Główne zainteresowania naukowe związane są z chemią strukturalną małych układów organicznych m.in. cyklicznych układów pielektronowych, cukrów, chemią supramolekularną kwasów boronowych, inżynierią krystaliczną w szczególności w odniesieniu do klatratów gazów i cieczy, rentgenowską analizą strukturalną, krystalochemią, efektem podstawnikowym, modelowaniem molekularnym (ab initio), strukturalnymi i energetycznymi aspektami charakteru aromatycznego układów pi-elektronowych. W 2015 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe prowadzące do tytułu profesora.