Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Materiały dla Biosensorów

O Grupie

Grupa badawcza Materiały dla Biosensorów zajmuje się otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych powierzchni, materiałów lub nanostruktur, które wykazują właściwości elektrokatalityczne lub mogą stanowić matryce do osadzania enzymów i innych substancji wykorzystywanych w biosensorach. Zajmuje się projektowaniem sensorów elektrochemicznych oraz podłoży dla wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS). Materiały, którym naukowcy poświęcają najwięcej uwagi to tlenek grafenu, nanostruktury z polimerów przewodzących, supramolekularne żele polimerowe i nanostruktury metaliczne. W badaniach łączą wiele metod, między innymi: spektroskopię w podczerwieni – w tym techniki odbiciowe, obrazowanie w podczerwieni oraz spektroelektrochemię. Grupa współpracuje z wieloma grupami badawczymi z Uniwersytetu Warszawskiego oraz innymi grupami w kraju i zagranicą.

Ważnym nurtem badań jest analiza mikroplastiku w zróżnicowanych próbkach środowiskowych. Badania obejmują wykrywanie i identyfikację mikroplastiku z wykorzystaniem metod spektroskopowych oraz numeryczny opis powierzchni i ocenę stopnia starzenia. Projektujemy również testy ekotoksykologiczne wraz z oceną parametrów diagnostycznych.

Grupa Materiały dla Biosensorów wykorzystuje do badań

 • spektroskopię w podczerwieni (zakresy dalekiej, średniej i bliskiej podczerwieni),
 • spektroskopię Ramana z liniami wzbudzającymi 455, 532, 633, 785 i 1064nm,
 • widma odbiciowe z wykorzystaniem techniki PM-IRRAS,
 • badania elektrochemiczne.

Usługi badawcze

Grupa oferuje planowanie i wykonanie nie rutynowych badań z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni lub spektroskopii Ramana w ramach wspólnych projektów lub w innej formie po ustaleniu.

Oferta

 • Widma w podczerwieni – standardowe w transmisji lub KBr
 • Obrazowanie próbek w podczerwieni
 • Obrazowanie ramanowskie
 • Widma Ramana standardowe (linie wzbudzające 455 nm, 532 nm, 633 nm, 780 nm)

O KIEROWNIKU

prof. dr hab. Barbara Pałys

jest autorką ponad 70 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych cytowanych łącznie 2300 razy (h factor 24). Wypromowała czwórkę doktorów oraz wielu magistrów. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i w kierowaniu zespołem badawczym. Otrzymała nagrodę naukową im. Kemuli przyznawaną przez Wydział Chemii oraz dwie wydziałowe nagrody dydaktyczne. Odbyła staże w ośrodkach zagranicznych: Uniwersytet Twente w Holandii (studia doktoranckie), Uniwersytet w Eindhoven w Holandii (staż postdoktorski) oraz Uniwersytet w Brukseli (staż postdoktorski).

Przykładowe publikacje członków zespołu:

 •  M. Kasztelan, A. Studzińska, G. Z. Żukowska, B. Pałys, Silver-Graphene Oxide Nanohybrids for Highly Sensitive, Stable SERS Platforms, Frontiers in Chemistry, 2021, 9, 665205
 • M. Kasztelan, A. Słoniewska, M. Gorzkowski, A. Lewera, B. Pałys, S. Żołądek, Ammonia modified graphene oxide – Gold nanoparticles composite as a substrate for surface enhanced Raman spectroscopy, Applied Surface Science, 2021, 554, 149060
 • E. Klekotka, M. Kasztelan, B. Pałys, Factors Influencing the Electrocatalytic Properties of Graphene Oxide – Gold Nanoparticles Hybrid System, ChemElectroChem, 2021, 8, 3080-3088
 • A. Dąbrowska, M. Gniadek, P. Machowski, The Proposal and Necessity of the Numerical Description of Nano- and Microplastics’ Surfaces (Plastisphere), Polymers, 2021, 13, 2255
 • I. Sekudewicz, A. M. Dąbrowska, M. D. Syczewski, Microplastic pollution in surface water and sediments in the urban section of the Vistula River (Poland), Science of the Total Environment, 2021, 762, 143111
 • B. Urban-Malinga, M. Jakubowska, A. Hallmann, A. Dąbrowska, Do the graphene nanoflakes pose a potential threat to the polychaete Hediste diversicolor?, Chemosphere, 2021, 269, 128685
 • S. Berbeć, S. Żoładek, A. Jabłońska, B. Pałys, Electrochemically reduced graphene oxide on gold nanoparticlesmodified with a polyoxomolybdate film. Highly sensitivenon-enzymatic electrochemical detection of H2O2S Sensors and Actuators B, 2018, 258, 745–756
 • Effect of the polymerization bath on structure and electrochemical properties of polyanilinepoly(styrene sulfonate) hydrogels, A. Jabłońska, B. Pałys, Journal of Electroanalalyical Chemistry, 2017, 784, 115–123
 • A. Dąbrowska, M. Mielańczuk, M. Syczewski, The Raman spectroscopy and SEM/EDS investigation of the primary sources of microplastics from cosmetics available in Poland, Chemosphere, 2022, 308, 136407
 • A. Dąbrowska, The first evidence of the Indian meal moth (Plodia interpunctella) interaction with the silicone moulds, Chemosphere, 2022, 299, 134451