Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Specjalistyczne Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Cept

O Grupie

Centrum to szereg interdyscyplinarnych laboratoriów zlokalizowanych na Kampusie Ochota, zorientowanych na wprowadzanie nowej jakości w medycynie i technologii. Dzięki pracy wybitnych zespołów naukowych, w laboratoriach CePT realizowane jest ponad 160 grantów we współpracy z 110 jednostkami naukowymi i 20 firmami.

W skład laboratorium CePT, wchodzą 3 centra środowiskowe:

• Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych,
• Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym,
• Pracownia chemii 11C i 15O.

Centra są częścią projektu biomedyczno-biotechnologicznego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), realizowanego na Kampusie Ochota.

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych dysponuje wysokowydajnymi klastrami obliczeniowymi z systemami wizualizacji i masowego przechowywania danych. Systemy są udostępnione zespołom CePT i użytkownikom zewnętrznym do obliczeń w naukach biomedycznych, w tym w modelowaniu biomolekularnym, biofizyce i biochemii.
Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym integruje prace badawcze grup zajmujących się tematyką dotyczącą nowych metod i technologii, mogących mieć zastosowanie w diagnostyce i prewencji chorób cywilizacyjnych.

Pracownia 11C i 15O jest laboratorium radiofarmaceutycznym, wytwarzającym substancje znakowane izotopowo. Posiadane wyposażenie umożliwia otrzymywanie radioznaczników wykorzystywanych w technikach obrazowania molekularnego (PET, SPECT) do diagnostyki chorób cywilizacyjnych (onkologia, neurologia, kardiologia), badania procesów fizjologicznych i mechanizmów molekularnych zamian chorobowych oraz w badaniach
przedklinicznych nowych leków.

 


• Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł
• Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico
• Integracja wielomodalnych informacji dynamicznych, obrazowych i funkcjonalnych w diagnostyce i planowaniu terapii
• Nowe źródła energii (wysokoenergetyczny akumulator z masą czynną osadzoną na porowatym węglu szklistym)
• Synteza i charakterystyk cyklicznych peptydomimetyków o aktywności antyangiogennej
• Obrazowanie niedotlenienia u małych zwierząt z 18F-fluoromizonidazolem.

 


Oferta

  • Chromatografia UPLC i nanoUPLC z detekcją MS ¥ Hodowanie cienkich warstw i struktur niskowymiarowych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)
  • Mikroskopia sił atomowych – tryb kontaktowy (C-AFM) oraz bezkontaktowy (AC-AFM)
  • Mikroskopia sił chemicznych (CFM) ¥ Wyznaczanie namagnesowania i podatności magnetycznej w zakresie temperatur 2.0-800.0K i polach 0.0-7.0 T
  • Pomiary fotomagnetyczne (z podświetleniem próbki) w zakresie 200-2000 nm
  • Pomiary widm Ramana lub/i IR, pomiary widm XPS
  • Analizy ICP-MS i GC-MS ¥ Synteza substancji znakowanych 18F, 11C, 68Ga i obrazowanie małych zwierząt technikami PET/SPECT/CT
  • Składowanie danych (bazy danych, cyfrowe biobanki, etc.), tworzenie i utrzymanie systemu analitycznego (BigData, data science, machine
    learning, sztuczna inteligencja, etc.) oraz analiza informacji obrazowej