Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Bioanalityczne

O Grupie:

Laboratorium Bioanalityczne prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza chemii i biologii.

Zainteresowania badawcze:

Jednym z obszarów zainteresowań badawczych naszej grupy jest badanie oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami. Prowadzimy analizy woltamperometryczne i spektrometryczne oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami chemicznymi, np. o właściwościach terapeutycznych, toksycznych, antyoksydacyjnych. Celem naszych badań jest określenie powinowactwa różnych substancji do łańcuchów kwasów nukleinowych oraz natury występujących interakcji. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są oddziaływania kwasu deoksyrybonukleinowego ze związkami chemicznymi o właściwościach antynowotworowych, w tym zarówno z lekami stosowanymi obecnie w chemioterapii, jak i nowymi pochodnymi tych leków. Badamy zależność występujących interakcji od sekwencji nukleotydowej, stężenia związku chemicznego, a także jego struktury. Nasze badania pozwalają sprawdzić, w jaki sposób nawet niewielkie modyfikacje w budowie związku chemicznego wpływają na jego interakcje z kwasami nukleinowymi, a tym samym wskazać kierunek dalszych poszukiwań nowych pochodnych. Stosowane przez nas procedury mogą posłużyć także jako metoda przesiewowa do wytypowania z grupy wielu pochodnych, tych, które wchodzą w najsilniejsze interakcje z kwasami nukleinowymi. Drugim obszarem zainteresowań badawczych naszej grupy są elektrody jonoselektywne i oznaczanie zawartości jonów w próbkach klinicznych i środowiskowych. Zajmujemy się konstrukcją nowych elektrod jonoselektywnych, w oparciu o nowe jonofory i nowe materiały, oraz ich zastosowaniem do analiz próbek klinicznych i środowiskowych. Obecnie pracujemy nad nową konstrukcją elektrody czułej na jony węglanowe i jej zastosowaniem do analizy próbek klinicznych. Nasza grupa badawcza jest otwarta do rozpoczęcia badań o nowej tematyce, nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowych i biznesowych.

Laboratorium Bioanalityczne jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525).

Wyposażenie:

  • Analizator Indiko Plus, Thermo Scientific
  • Mikroskop fluorescencyjny, Olympus
  • Stacja potencjomeryczna, Lawson
  • Stacja woltamperometryczna, Metrohm

Oferta:

  • Analiza oddziaływań substancji chemicznej z kwasami nukleinowymi
  • Badanie zawartości jonów w różnego rodzaju próbkach
  • Inżynieria cienkich powłok organicznych i nieorganicznych
  • Konstrukcja czujników chemicznych i biochemicznych na elektrodach sitodrukowanych o różnym przeznaczeniu

Usługi akredytowane:

Laboratorium Bioanalityczne jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów. Laboratorium spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Akredytowana działalność Laboratorium Bioanalitycznego obejmuje  oznaczanie stężenia wapnia w wodach metodą spektrofotometryczną, w zakresie 10 – 500 mg/l zgodnie z normą  ISO/TS 15923-2:2017 Annex F.

Kontakt ws. zapytań ofertowych:
dr Eliza Kurek
e-mail: ekurek@cnbc.uw.edu.pl

akredytacja:
mgr Andrzej Gawor
e-mail: agawor@cnbc.uw.edu.pl

O Kierowniku:

Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska jest autorką ponad 60 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych cytowanych łącznie ponad 1500 razy (h factor 25). Wypromowała dziewięciu doktorów oraz ponad 30 magistrów. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i w kierowaniu zespołem badawczym. Została odznaczona złotym medalem zasługi oraz medalem KEN. Odbyła staże w ośrodkach zagranicznych: Politechnika ETH w Zurichu w Szwajcarii (staż postdoktorski i wieloletnia współpraca), Abo Akademi University w Turku w Finlandii (visiting profesor oraz długoletnia współpraca), Politechnika KTH w Sztokholmie (visiting profesor), Uniwersytet we Florencji we Włoszech (visiting profesor). Była wykładowcą w ramach programu ERASMUS+ w Uniwersytecie w Isparcie w Turcji, w Uniwersytecie w Alcala w Hiszpanii, w Uniwersytecie w Rijece w Chorwacji oraz w ramach programu 4EU+ w Uniwersytecie w Mediolanie we Włoszech.