Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych

O Grupie

Grupa badawcza InterLAbAR zajmuje się fizyko-chemicznymi badaniami materii obiektów zabytkowych w ścisłej współpracy z archeologami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków. Dysponujemy dostępem do nowoczesnych układów instrumentalnych i możliwościami prowadzenia szczegółowych badań chemicznych, zapewniając najwyższy stopień prewencji analizowanych obiektów wraz z dokumentacją kolejnych etapów pomiarowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szczegółowych analiz nieorganicznych. Szczególnym zainteresowaniem darzymy nierutynowe badania składu pierwiastkowego i izotopowego obiektów unikatowych, dla których konieczne jest zachowanie nieniszczącego, lub jedynie mikro-niszczącego charakteru całego procesu pomiarowego.

Działalność badawcza

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych prowadzi badania w oparciu o między-dziedzinowe projekty naukowe, w których potencjał badawczy grupy znajduje wykorzystanie do rozwiązywania zagadnień związanych z:

  • poznawaniem dawnych procesów technologicznych;
  • identyfikacją materiałów artystycznych;
  • badaniami proweniencji oraz
  • szczegółową charakterystyką chemiczną analizowanych obiektów (uwzględniających możliwości prowadzenia oznaczeń uśrednionych i lokalnych, a także badaniami sposobów rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków, bądź izotopów obecnych w analizowanych obiektach).

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych realizuje szereg wspólnych projektów badawczo – naukowych z archeologami i konserwatorami zabytków.Posiadamy możliwość prowadzenia analiz w oparciu o mikro-ilości materiału pobranego z obiektów.Gdy jakiekolwiek pobieranie, nawet najmniejszych próbek jest niewskazane, wówczas dostęp do przenośnego spektrometru fluorescencji Rentgenowskie (p-XRF) pozwala na objęcie pomiarami również zabytków nieruchomych oraz obiektów muzealnych, które nie mogą być przetransportowane do laboratorium na czas analizy.

Oferta

  • oznaczanie składu pierwiastkowego ciał stałych
  • badania fizyko-chemiczne obiektów zabytkowych
  • mikroinwazyjne próbkowanie laserowe w badaniach składu pierwiastkowego obiektów szklanych, pigmentów, ceramiki z zastosowaniem spektrometrii mas
  • nieinwazyjne oznaczanie składu pierwiastkowego z zastosowaniem metody XRF

O KIEROWNIKU

Dr hab. Barbara Wagner, prof. ucz. specjalizuje się w nierutynowych badaniach obiektów zabytkowych z wykorzystaniem metod spektralnych. Od wielu lat zajmuje się rozwijaniem nowych sposobów prowadzenia pomiarów oraz wizualizacji wyników zgromadzonych podczas analiz obiektów zabytkowych. Szczególne zainteresowanie jej grupy badawczej skierowane jest na metodę ablacji laserowej jako sposobu mikropróbkowania w spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie. Pracę magisterską na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych obroniła w 1995 roku uzyskując tytuł magistra sztuki z wyróżnieniem Rektora ASP w Warszawie. W 1997 roku uzyskała tytuł magistra chemii (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski). Doktorat z chemii analitycznej obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku otrzymała Nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą pracę doktorską z dziedziny spektroskopii analitycznej w roku 2002. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii. Grupa badawcza jest otwarta na współpracę w zakresie prowadzenia badań obiektów zabytkowych oraz tworzenia nowych scenariuszy badawczych z wykorzystaniem metod spektralnych.