Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

GREENMET LAB

O Grupie:

W 2013 roku zainicjowaliśmy realizację projektu o nazwie „Greenmet” w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego projektu prowadzimy badania dotyczące selektywnego odzysku metali nieżelaznych i szlachetnych z odpadów technologicznych i złomu elektronicznego innowacyjnymi (w aspekcie technologicznym, środowiskowym i ekonomicznym) metodami chemicznymi i ele-trochemicznymi (w skali makro, mikro i nano). Projekt ma charakter ściśle aplikacyjny w obszarze ochrony środowiska. Innowacyjność proponowanych rozwiązań wyraża się poprzez ich selektywne działanie na wybrany metal (selektywny odzysk metali – „targeted recycling”), prostotę działania oraz przyjazność dla środowiska naturalnego (brak toksycznych produktów ubocznych, łatwość regeneracji kluczowych reagentów). Dążymy, aby wskaźniki opracowywanych metod potwierdzały ich przynależność do obszaru eko–przyjaznych rozwiązań technologicznych („green chemistry”). Aby osiągnąć zakładane wskaźniki podejmujemy również wysiłek związany z projektowaniem i syntezą nowych materiałów. Projektowane oraz charakteryzowane są nowe związki nieorganiczne oraz materiały żelowe (m.in. ferrożele, czyli materiały żelowe czułe na zmiany zewnętrznego pola magnetycznego) do selektywnej ekstrakcji lub akumulacji wybranych metali. Istotną część prac badawczych stanowią również badania w kierunku opracowania szybkiej i miarodajnej metody wielopierwiastkowych analiz chemicznych. Budowane schematy postępowania analitycznego są poddawane pełnej walidacji. Proces kontroli jakości uzyskiwanych wyników pomiarów (obejmujący walidację metody, szacowanie niepewności pomiarów, działania porównawcze) jest przeprowadzany za pomocą autorskiej usługi e-stat.

Zainteresowania badawcze:

 • selektywny odzysk metali z materiałów odpadowych innowacyjnymi metodami chemicznymi  i elektroanalitycznymi
 • synteza nowych materiałów o zaprojektowanych własnościach w kierunku selektywnej sorpcji lub ekstrakcji metali
 • opracowywanie procedur analitycznych do prowadzenia wielopierwiastkowych analiz chemicznych
 • projektowanie schematów walidacji oraz budżetów niepewności procedur analitycznych
 • tworzenie i rozwijanie nowych narzędzi statystycznych wykorzystywanych w procesie kontroli jakości pomiarów

Oferta:

 • pomiary elektroanalityczne z wykorzystaniem makroelektrod (próbki przemysłowe), mikroelektrod (próbki środowiskowe) oraz nanoelektrod (próbki o ekstremalnie małych objętościach włączając pomiary wewnątrz komórek)
 • otrzymywanie nanoelektrod
 • analiza chemiczna próbek stałych techniką fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • określanie zawartości metali w próbkach stałych z możliwością pomiarów bezpośrednio na miejscu składowania materiału, bez konieczności transportu próbki do laboratorium
 • konsultacje / warsztaty w zakresie walidacji metod badawczych oraz konstruowania budżetów niepewności metod¥Opracowywanie schematów walidacji / szacowania niepewności metod analitycznych, fizykochemicznych i fizycznych w laboratoriach badawczych
 • analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem technik chemometrycznych


Kierownik grupy:

dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz

stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz programu NSF-NATO realizowanego w City University of New York. Autor publikacji naukowych poruszających tematykę w obszarze praktycznych i teoretycznych zagadnień transportu do mikro- i nanoelektrod, metrologii i kontroli jakości pomiarów, charakterystyki nowych materiałów żelowych oraz nowatorskich metod odzysku metali nieżelaznych z e-złomu.Współautor 3 zgłoszeń patentowych oraz podręczni-ka „Analiza statystyczna w laboratorium” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016).Autor systemu e-stat do prowadzenia obliczeń statystycznych przez internet (www.e-stat.pl), którego wyjątkową przydatność w codziennej praktyce laboratoryjnej potwierdza stale rosnąca liczba użytkowników w kraju. Lista aktywnych użytkowników usługi e-stat spoza społeczności akademickiej (obejmującej wydziały wielu uczelni państwowych i prywatnych w Polsce) to ok. 150 laboratoriów pełniących ważne funkcje społeczne i gospodarcze w kraju.Współpraca z sektorem przemysłowym (Greenmet Technology, TOMAD, Tesla Recycling, CBJ KGHM) oraz z jednostkami naukowo-badawczymi (IChF PAN).