O Grupie

Grupa badawcza Materiały dla Biosensorów zajmuje się otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych powierzchni, materiałów lub nanostruktur, które wykazują właściwości elektrokatalityczne lub mogą stanowić matryce do osadzania enzymów i innych substancji wykorzystywanych w biosensorach. Materiały, którym naukowcy poświęcają najwięcej uwagi to tlenek grafenu, nanostruktury z polimerów przewodzących, supramolekularne żele polimerowe i nanostruktury metaliczne. Grupa zajmujemy się badaniem struktury enzymów unieruchomionych na powierzchniach lub w matrycach. Do stosowanych metod badawczych należy spektroskopia w podczerwieni – w tym techniki odbiciowe, obrazowanie w podczerwieni oraz spektroelektrochemia. Stosujemy także spektroskopię Ramana, spektroskopię UV-VIS, spektrofluorymetrię oraz szereg metod elektrochemicznych. Grupa również współpracuje z wieloma grupami badawczymi z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.