O Grupie

Grupa badawcza InterLAbAR zajmuje się fizyko-chemicznymi badaniami materii obiektów zabytkowych w ścisłej współpracy z archeologami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków. Dysponujemy dostępem do nowoczesnych układów instrumentalnych i możliwościami prowadzenia szczegółowych badań chemicznych, zapewniając najwyższy stopień prewencji analizowanych obiektów wraz z dokumentacją kolejnych etapów pomiarowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szczegółowych analiz nieorganicznych. Szczególnym zainteresowaniem darzymy nierutynowe badania składu pierwiastkowego i izotopowego obiektów unikatowych, dla których konieczne jest zachowanie nieniszczącego, lub jedynie mikro-niszczącego charakteru całego procesu pomiarowego.


Członkowie grupy

dr hab. Barbara Wagner

Kierownik zespołu

Zespół

dr hab. Barbara Wagner
tel: 22 55 26 709, nr pok. 4.17
mail:barbog@chem.uw.edu.pl

mgr Luiza Kępa
nr pok. 2.109
mail:llinowska@chem.uw.edu.pl

mgr Olga Syta
nr pok. 2.109
mail:osyta@chem.uw.edu.pl

mgr Svorova-Pawełkowicz Sylwia
nr pok. 2.109
mail:s.pawelkowicz@interia.pl

Alicja Chibowska
nr pok. 2.109
mail:aa.chibowska@student.uw.edu.pl

Agata Szubartowska
nr pok. 2.109
mail:a.szubartowska@student.uw.edu.pl

Działalność badawcza

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych prowadzi badania w oparciu o między-dziedzinowe projekty naukowe, w których potencjał badawczy grupy znajduje wykorzystanie do rozwiązywania zagadnień związanych z:
– poznawaniem dawnych procesów technologicznych;
– identyfikacją materiałów artystycznych;
– badaniami proweniencji oraz
– szczegółową charakterystyką chemiczną analizowanych obiektów (uwzględniających możliwości prowadzenia oznaczeń uśrednionych i lokalnych, a także badaniami sposobów rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków, bądź izotopów obecnych w analizowanych obiektach).

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych realizuje szereg wspólnych projektów badawczo – naukowych z archeologami i konserwatorami zabytków.Posiadamy możliwość prowadzenia analiz w oparciu o mikro-ilości materiału pobranego z obiektów.Gdy jakiekolwiek pobieranie, nawet najmniejszych próbek jest niewskazane, wówczas dostęp do przenośnego spektrometru fluorescencji Rentgenowskie (p-XRF) pozwala na objęcie pomiarami również zabytków nieruchomych oraz obiektów muzealnych, które nie mogą być przetransportowane do laboratorium na czas analizy.