O Grupie

Grupa badawcza InterLAbAR zajmuje się fizyko-chemicznymi badaniami materii obiektów zabytkowych w ścisłej współpracy z archeologami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków. Dysponujemy dostępem do nowoczesnych układów instrumentalnych i możliwościami prowadzenia szczegółowych badań chemicznych, zapewniając najwyższy stopień prewencji analizowanych obiektów wraz z dokumentacją kolejnych etapów pomiarowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szczegółowych analiz nieorganicznych. Szczególnym zainteresowaniem darzymy nierutynowe badania składu pierwiastkowego i izotopowego obiektów unikatowych, dla których konieczne jest zachowanie nieniszczącego, lub jedynie mikro-niszczącego charakteru całego procesu pomiarowego.