O Grupie

Nasze zainteresowania badawcze koncentrują się na filogenezie, ewolucji, biogeografii i taksonomii rodziny baldaszkowatych – jednej z najważniejszych pod względem ekonomicznym grup roślin kwiatowych, obejmującej wiele ważnych roślin uprawnych (marchew, seler, pietruszka, fenkuł i in.), przyprawowych (kmin, kminek, anyż, kolendra i in.) i używanych w tradycyjnej medycynie (wiele gatunków zapaliczek, koper i in.). Baldaszkowate cechują się obecnością wielu związków biologicznie czynnych, zawartych w olejkach eterycznych i gumożywicach. Wiele z tych związków jest badanych pod kątem zastosowania w medycynie. Poznanie relacji pokrewieństwa ewolucyjnego między baldaszkowatymi ma zatem duże znaczenie praktyczne. Grupa stanowi część Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii UW.