O Grupie

Nasze zainteresowania badawcze koncentrują się na filogenezie, ewolucji, biogeografii i taksonomii rodziny baldaszkowatych – jednej z najważniejszych pod względem ekonomicznym grup roślin kwiatowych, obejmującej wiele ważnych roślin uprawnych (marchew, seler, pietruszka, fenkuł i in.), przyprawowych (kmin, kminek, anyż, kolendra i in.) i używanych w tradycyjnej medycynie (wiele gatunków zapaliczek, koper i in.). Baldaszkowate cechują się obecnością wielu związków biologicznie czynnych, zawartych w olejkach eterycznych i gumożywicach. Wiele z tych związków jest badanych pod kątem zastosowania w medycynie. Poznanie relacji pokrewieństwa ewolucyjnego między baldaszkowatymi ma zatem duże znaczenie praktyczne. Grupa stanowi część Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii UW.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Krzysztof Spalik

Kierownik zespołu

Zespół

dr Łukasz Banasiak
mgr Aleksandra Miłobędzka

LICENCJUSZE

Hanna Kranas
Karolina Sobecka

MAGISTRANCI
Jakub Baczyński

 

Działalność badawcza

Obecnie prowadzimy następujące badania.

  • Ewolucja pyłku baldaszkowatych z wykorzystaniem kopalnego materiału palinologicznego, pod kątem wykorzystania tego materiału przy kalibracji drzewa molekularnego baldaszkowatych.
  • Filogeneza i biogeografia rodzaju zapaliczka (Ferula) – dużego rodzaju obejmującego gatunki dostarczające cennych gumożywic, jak asafetyda, galbanum, ammoniacum, sagapenum. Nierozwiązane problemy taksonomiczne utrudniają badania aplikacyjne nad tym rodzajem.
  • Filogeneza i ewolucja podplemienia Daucinae, obejmującego m.in. rodzaj marchew (Daucus) oraz kilka rodzajów obejmujących rośliny lecznicze (Laserpitium, Laser, Thapsia i inne).