O Grupie

Kierownik Grupy – Sebastian Kmiecik otrzymał tytuł doktora w 2007 roku na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2007 rozpoczął prace w biotechnologicznej firmie Selvita będącej w fazie „start-up”. Tam, początkowo jako kierownik projektów,
a poźniej jako kierownik działu modelowania, zajmował się projektami badawczo-rozwojowymi, które obejmowały rozwój oprogramowania
oraz usługi komputerowego wspierania projektowania leków dla firm farmaceutycznych. W 2010 roku Sebastian Kmiecik rozpoczął pracę
na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się rozwojem nowych metod modelowania wieloskalowego białek
oraz ich zastosowaniem do badania funkcji białek. W 2015 roku Sebastian Kmiecik otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a w 2016 roku nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe I stopnia.

 

Rozwój wieloskalowych metod molekularnego modelowania białek oraz ich zastosowanie w badaniach mechanizmów funkcjonowania białek. Opracowane metody modelowania zostały udostępnione społeczności naukowej w formie publicznie dostępnych serwisów internetowych, które mają zastosowanie w racjonalnym projektowaniu leków. Są to ser wisy: CABS-dock do molekularnego dokowania białko-peptyd: http://biocomp.chem. uw.edu.pl/CABSdock/ CABS-flex do przewidywania fluktuacji białek: http://biocomp.chem.uw.edu.pl/ CABSflex/ AGGRESCAN3D do prz ewidywania zdolności do agregacji białek i projektowania białek: http://biocomp.chem.uw.edu.pl/A3D/ CABS-fold do przewidywania struktury białek: http://biocomp.chem.uw.edu.pl/ CABSfold/


Członkowie grupy

dr hab. Sebastian Kmiecik

Kierownik zespołu

E-mail: sekmi@chem.uw.edu.pl

Zespół

dr Mateusz Kruciński
email: mkurc@chem.uw.edu.pl
nr pok.: 3.132

dr Maciej Błaszczyk
email: mbalaszczyk@chem.uw.edu.pl
nr pok.: 3.132

mgr Aleksander Kuriata
emal: akuriata@chem.uw.edu.pl
nr pok.: 3.132

mgr Paweł, Maciej Ciemny
email: maciej.ciemny@gmail.com
nr pok.: 3.133

mgr Tymoteusz Oleniecki
email: tymoteusz.oleniecki@gmail.com
nr pok.:” 3.133

mgr Aleksandra Gierut
email: a.gierut@cent.uw.edu.pl
nr pok.: 3.133

 

 

Działalność badawcza

Do głównych zainteresowań laboratorium należą:

1) wieloskalowe modelowanie struktury białek i kompleksów białkowych;
2) przewidywanie struktury białek;
3) przewidywanie struktury kompleksów białek, dokowanie molekularne;
3) wydajne symulacje dynamiki białek i kompleksów białkowych;
4) komputerowe wspomaganie projektowania leków;
5) rozwój oprogramowania do modelowania molekularnego;
6) zastosowanie metod obliczeniowych w biologii, biotechnologii, farmacji i medycynie;
7) zastosowanie komputerów dużej mocy w analizie danych biologicznych
oraz w symulacjach systemów biologicznych.

OFERTA:

 • Wspomaganie projektowania leków przy użyciu metod komputerowych;
 • Wspomaganie badań w zakresie biologii strukturalnej przy użyciu metod bioinformatycznych oraz
  modelowania molekularnego;
 • Rozwój oprogramowania dedykowanego do symulacji białek i innych systemów biologicznych;
 • Rozwój serwisów internetowych do komputerowego wspomagania projektowania leków oraz
  wspomagania badań biologicznych;
 • Rozwój biologicznych baz danych;
 • Analiza oraz przewidywanie właściwości białek;
 • Modelowanie i inżynieria białek;
 • Statystyczna analiza danych biologicznych;
 • Zastosowanie superkomputera do symulacji systemów biologicznych;
 • Zastosowanie superkomputera do analizy danych biologicznych;
 • Wizualizacja danych biologicznych.