O Grupie

Członkowie zespołu przystąpili do zarchiwizowania zbiorów nagromadzonych od początku istnienia Uniwersytetu, czyli od 1818 roku. Wśród tysięcy materiałów zielnikowych odnaleziono nieznane, a bardzo cenne kolekcje zielnikowe. Niektóre, jak np. zielniki Michała Federowskiego, zostały już zdigitalizowane i opracowane naukowo. Dzięki temu został udostępniony cenny materiał źródłowy (zarówno przez internet, jak i w formie publikacji drukowanych), dokumentujący zastosowanie roślin pod koniec XIX wieku.


Członkowie grupy

dr Maja Graniszewska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 687, nr pok.: 0.112b

E-mail: mgraniszewska@biol.uw.edu.pl

Warsztat badawczy kształtowała w ośrodku Uniwersytetu Warszawskiego w Puszczy Białowieskiej, studiując procesy dynamiczne roślinności. W pracy doktorskiej wykonanej na Uniwersytecie Jagiellońskim skupiła się
na taksonomii roślin, odkrywając zarazem piękno i wartość zielników. Chętnie dzieli się swoją pasją do herbarzy. Współpracuje z muzeami, organizacjami pozarządowymi i uczelniami przy organizacji zajęć lub wystaw, a także z firmami komercyjnymi przy projektach mających związek z botaniką.

 

Zespół

mgr Hanna Leśniewska
email: zielnik@ibol.uw.edu.pl
tel.: 22 55 26 673

Działalność badawcza

Pierwszym obszarem zainteresowań zespołu są historyczne kolekcje roślin, grzybów, glonów znajdujące się w Herbarium Wydziału Biologii UW.
Badana jest przeszłość tych zbiorów, oraz życiorysy ich autorów. Oznaczane są okazy zielnikowe, analizowane historyczne nazwy roślin oraz wykorzystanie
roślin do celów spożywczych i leczniczych w przeszłości. Dokumentowane są także wierzenia i zwyczaje ludowe związane z roślinami. Do tematu opracowań
zielników zespół podchodzi interdyscyplinarnie, współpracując z konserwatorami zabytków. Drugim obszarem zainteresowania jest edukacja botaniczna.
Testowane są nowe formy przekazu informacji botanicznej, głównie za pomocą wortalu edukacyjnego www.zycieaklimat.edu.pl, opracowywany jest optymalny
sposób prezentacji zdigitalizowanych okazów roślin on-line. Zespół bierze udział w tworzeniu elektronicznego klucza do oznaczania roślin, promuje
uczestnictwo w badaniach terenowych poprzez propozycje ogólnodostępnych projektów botanicznych. Trzecią interesującą dla zespołu dziedziną
jest ewolucja roślin. Badania prowadzone są na przykładzie rodzaju Euphorbia (wilczomlecz). We współpracy z różnymi jednostkami przeprowadzone
zostały badania genetyczne (ITS, AFLP) grupy karpackich wilczomleczy, opracowuje się sposób kiełkowania i uprawy wybranych gatunków,
by pozyskać porównywalny materiał do kolejnych analiz, które będą przeprowadzane z wykorzystaniem innych metod. do kolejnych analiz,
które będą przeprowadzone z wykorzystaniem innych metod.

Oferta:

  • Digitalizacja obiektów do rozmiaru A3.