O Grupie

Grupa badawcza Materiały dla Biosensorów zajmuje się otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych powierzchni, materiałów lub nanostruktur, które wykazują właściwości elektrokatalityczne lub mogą stanowić matryce do osadzania enzymów i innych substancji wykorzystywanych w biosensorach. Materiały, którym naukowcy poświęcają najwięcej uwagi to tlenek grafenu, nanostruktury z polimerów przewodzących, supramolekularne żele polimerowe i nanostruktury metaliczne. Grupa zajmujemy się badaniem struktury enzymów unieruchomionych na powierzchniach lub w matrycach. Do stosowanych metod badawczych należy spektroskopia w podczerwieni – w tym techniki odbiciowe, obrazowanie w podczerwieni oraz spektroelektrochemia. Stosujemy także spektroskopię Ramana, spektroskopię UV-VIS, spektrofluorymetrię oraz szereg metod elektrochemicznych. Grupa również współpracuje z wieloma grupami badawczymi z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.


Członkowie grupy

dr hab.Barbara Pałys,prof.UW.

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526557, nr pok.: 4.112

E-mail: bpalys@chem.uw.edu.pl

Zespół

dr hab.Barbara Pałys,prof.UW,
tel: 22 55 26 557, nr pok. 4.112
e-mail:bpalys@chem.uw.edu.pl

dr Piotr Olejnik
tel: 22 55 26 698, nr pok. 4.108
mail:polejnik@chem.uw.edu.pl

dr Anna Jabłońska
tel: 22 55 26 698, nr pok. 4.108
mail:asloniewska@chem.uw.edu.pl

mgr Sylwia Berbeć
tel: 22 55 26 698, nr pok. 4.108
mail:sylwia.berbec@chem.uw.edu.pl

mgr Agnieszka Świetlikowska,
tel: 22 55 26 557, nr. pok. 2.15

Działalność badawcza

Obecnie grupa realizuje grant Narodowego Centrum Nauki zatytułowany Nanostruktury w biosensorach elektrochemicznych i wskaźnikach SERS. Badają enzymy z grupy oksydaz połączone z nanoczątkami złota, osadzane na powierzchni elektrochemicznie redukowanego tlenku grafenu lub w matrycach z supramolekularnych żeli z polimerów przewodzących. Badane układy mogą znaleźć zastosowanie do konstrukcji czujników na tlen i jego aktywne związki (np. H2O2 i rodniki tlenowe).

Grupa Materiały dla Biosensorów wykorzystuje do badań

  • spektroskopię w podczerwieni (zakresy dalekiej, średniej i bliskiej podczerwieni),
  • spektroskopię Ramana z liniami wzbudzającymi 455, 532, 633, 785 i 1064nm,
  • widma odbiciowe z wykorzystaniem techniki PM-IRRAS,
  • badania elektrochemiczne.

Usługi badawcze

Grupa oferuje planowanie i wykonanie nie rutynowych badań z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni lub spektroskopii Ramana w ramach wspólnych projektów lub w innej formie po ustaleniu.