O Grupie

Zespół prowadzi badania z pogranicza mikrobiologii i biologii molekularnej, których głównym celem jest opracowanie nowych strategii zapobiegania i zwalczania infekcji bakteryjnych.


Członkowie grupy

dr hab. Agata Krawczyk-Balska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526690, nr pok.:

Zespół

dr hab. Agata Krawczyk – Balska
tel: 22 55 26 690, nr pok. 4.39
mail:akra@biol.uw.edu.pl

dr Michał Burmistrz
nr pok. 4.39
mail:m.burmistrz@biol.uw.edu.pl

mgr Magdalena Ładziak
nr pok. 4.39
mail:ma.ladziak@biol.uw.edu.pl

mgr Emilia Prochwicz
nr pok. 4.39
mail:emilia.prochwicz@gmail.com

mgr Katarzyna Ścibek
nr pok.4.39
mail:katarzyna.scibek@biol.uw.edu.pl

 

Działalność badawcza

Nasze badania skupiają się na wyjaśnieniu mechanizmów wirulencji, oporności na antybiotyki oraz adaptacji do szeroko pojętych warunków stresowych bakterii Gram-dodatnich z wykorzystaniem modelowej bakterii  Listeria monocytogenes. Bakteria ta jest interesująca nie tylko z uwagi na swoje właściwości chorobotwórcze, ale również ze względu na możliwość zastosowania jej jako wektora dostarczającego związki efektorowe do wnętrza komórek eukariotycznych. W naszych bieżących projektach skupiamy się na analizie funkcjonalnej oraz wyjaśnieniu mechanizmów regulacji ekspresji genów zaangażowanych w wirulencję i antybiotykooporność. W tym kontekście interesuje nas zwłaszcza odkrycie biologicznej funkcji i mechanizmu działania małych RNA oraz identyfikacja nowych celów w komórkach bakteryjnych dla działania chemioterapeutyków. W badaniach wykorzystujemy techniki biologii molekularnej (izolacja RNA, DNA i białek, PCR, qRT-PCR, analizy typu Northern i Western Blot, co-immunoprecypitacja, transkrypcja in vitro, nadprodukcja i oczyszczanie białek, klonowanie DNA, konstrukcja mutantów delecyjnych i punktowych i. in.), biochemii (badanie aktywności enzymatycznej) oraz mikrobiologii (oznaczanie wrażliwości bakterii na antybiotyki i inne substancje o działaniu antybakteryjnym).

Osobnym nurtem badawczym, w który jesteśmy zaangażowani, są badania wrażliwości bakterii na antybiotyki oraz biocydy stosowane jako konserwanty w kosmetykach oraz produktach chemii gospodarczej i budowlanej. We współpracy prowadzimy badania sterylności oraz testujemy skuteczność zabezpieczeń produktów przed rozwojem mikroorganizmów.