O Grupie

W tematyce naszych badań zawarte są trzy obszary przenikania się chemii, biologii i fizyki, a mianowicie:

1) Biologiczna „Soft Matter”, a zwłaszcza relacje między strukturą biopolimerów z ich makroskopowymi właściwościami. Zastosowanie modyfikowanych fizykochemicznie białek jako nowych bionanomateriałów.

2) Fizykochemiczne i molekularne podstawy chorób konformacyjnych, agregacją i amyloidogenezą białek; problem jednoznaczności kodowania informacji strukturalnej w propagacji  amyloidu; egzotyczne struktury beta-kartkowe.

3) Nieanfinsenowskie zachowanie się białek: efekt pamięci i chiralna bifurkacja jako wybitnie nierównowagowe procesy towarzyszące nieprawidłowemu zwijaniu się polipeptydów i białek.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Wojciech Dzwolak

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 567, nr pok.: 1.04-1.09, 4.40

E-mail: wdzwolak@chem.uw.edu.pl

Absolwent Wydziału Chemii UW (1996 – MSc) oraz Uniwersytetu Ritsumeikan w Kioto (2000 – PhD). Autor ponad 60 prac z zakresu biofizyki i chemii fizycznej białek (indeks H=21). Laureat m.in. Nagrody Wydziału III PAN w roku 2008; kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.Prowadzone przez Wojciecha Dzwolaka badania (również we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi m.in. w Japonii, Niemczech i USA) skupiają się na szeroko rozumianym problemie kontroli termodynamicznej samoorganizujących się nienatywnych struktur biopolimerowych.

Zespół

mgr Robert Dec
tel: 22 55 26 591, nr. pok. 1.09, 1.04 – 1.08
mail: robert.dec@student.uw.edu.pl

mgr Bartosz Niżyński
tel: 22 55 26 591, nr. pok. 1.09, 1.04 – 1.08
email: bnizyn@gmail.com

Matylda Wacławska
tel: 22 55 26 591, nr. pok. 1.09, 1.04 – 1.08
mail: matylda.waclawska@student.uw.edu.pl

Marcin Guza
tel: 22 55 26 591, nr. pok. 1.09, 1.04 – 1.08
mail: marcin.guza@student.uw.edu.pl

Małgorzata Trzeszczkowska
tel: 22 55 26 591, nr. pok. 1.09, 1.04 – 1.08
mail: me.jablonska@student.uw.edu.pl

Mateusz Fortunka
tel: 22 55 26 591, nr. pok. 1.09, 1.04 – 1.08
mail: m.fortunka@student.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Infrastruktura badawcza:

  • Spektroskop dichroizmu kołowego JASCO 815 (badania konformacyjne białek);
  • Spektroskop fluorescencyjny FLS980 Edinburgh Instruments do rejestracji stacjonarnych widm emisyjnych i ekscytacyjnych w zakresie UV_VIS, jak również pomiarów anizotropii fluorescencji;
  • Spektroskop FT-IR Nicolet iS50 ThermoScientific do rejestracji widm transmisyjnych w podczerwieni (komórka z CaF2) oraz widm ATR dzięki przystawce iS50 ATR – w szczególności do badań konformacyjnych białek w zakresie pasm amid I/I’. Analiza stanów MG białek – badania kinetyki wymiany H/D;
  • Spektroskop UV_VIS Evolution 220 ThermoScientific do rutynowych pomiarów spektrofotometrycznych białek.

 

Oferta:

  • Badania stabilności termodynamicznej i właściwości amyloidogennych rekombinowanych białek
  • Badania struktur II-rzędowych białek metodą dichroizmu kołowego